Tin Tức

GGUSD Latinos Unidos Conference Empowers Student Leaders - article thumnail image

Buổi Hội Thảo Của Nhóm GGUSD ‘Latinos Unidos’ tiếp sức mạnh cho các huấn đạo học sinh

Trên 300 học sinh tiểu học, trung học cấp I và cấp II Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) tham gia buổi hội thảo lần thứ 5 thường niên do nhóm Latinos Unidos (LU) tổ chức vào ngày thứ bảy, tại Đại Học California State University, Fullerton. Buổi hội t…
Santiago High School Students Win First Place in County Contest - article thumnail image

Học Sinh Trường Trung Học Cấp II Santiago Đoạt Giải Nhất Trong Cuộc Thi Toàn Hạt

Hai em Mauricio Rey and Antonio Leana, học sinh trường Trung Học Cấp II Santiago, đã đoạt giải nhất trong cuộc thi về Kỹ Thuật Xe Hơi dành cho Học Sinh Trung Học Cấp II do Hiệp Hội Đại Lý Xe Hơi Hạt Orange (OCADA) tổ chức tại trụ sở Kia Motors of Ame…
Trang 5 / 5