GGUSD Names Bell Intermediate Student Champion of District Spelling Bee - article thumnail image

GGUSD Trao Giải Vô Địch Kỳ Thi Đánh Vần Cấp Học Khu cho Học Sinh Trường Trung Học Cấp I Bell

Lại một lần nữa, em Brandon Tran, học sinh lớp 8 trường Trung Học Cấp I Bell đoạt danh hiệu vô địch môn đánh vần trong Kỳ Thi Đánh Vần Hàng Năm lần thứ 33 của học khu dành cho học sinh lớp 7 và lớp 8 được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Edgar của Học Khu.

Brandon đã đánh vần đúng chữ quyết định ‘arachnid’, và là người đánh vần giỏi nhất trong hơn 7,500 học sinh bậc trung học cấp I của GGUSD. Giáo viên môn Anh Văn Elizabeth Lindgren là người huấn luyện cho bốn thí sinh đại diện trường Trung Học Cấp I Bell.

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Teri Rocco phát biểu: “Chúng tôi luôn thán phục các em học sinh đã rất chăm chỉ và ý thức được tầm quan trọng của việc đánh vần giỏi và đã dành thời giờ để rèn luyện cho kỳ thi cam go này.”

Brandon đã tranh đua để đoạt giải nhất với em Leslie Penaloza, học sinh trường Trung Học Cấp I Alamitos và là người về nhì. Derek Nguyen, học sinh trường Trung Học Cấp I Alamitos được giải ba; và Ethan Nguyen, học sinh trường Trung Học Cấp I Lake đứng hạng tư. Những thí sinh danh dự khác gồm Han Tran, học sinh trường Trung Học Cấp I Alamitos đứng hạng năm; Phillip Nguyen, học sinh trường Trung Học Cấp I Irvine đứng hạng sáu; Thomas Nguyen, học sinh trường Trung Học Cấp I Jordan đứng hạng bảy; Jennifer Nguyen, học sinh trường Trung Học Cấp I Ralston đứng hạng tám; Charles Davis, học sinh trường Trung Học Cấp I Bell đứng hạng chín; và Haylie Trinh, học sinh trường Trung Học Cấp I Ralston đứng hạng mười.

Vô địch của học khu và chín thí sinh vòng chung kết sẽ đại diện cho học khu để tranh tài tại Kỳ Thi Đánh Vần Hạt Orange, phần thi viết vào ngày 24 tháng 2, tiếp theo là phần thi vấn đáp quyết định thắng bại vào ngày 29 tháng 2; cả hai kỳ thi đều được tổ chức tại Sở Giáo Dục Hạt Orange.

Mỗi trường trong 10 trường trung học cấp I của học khu đã gửi bốn học sinh giỏi nhất về môn đánh vần của trường đi tham dự cuộc thi của học khu. Các thí sinh phải đánh vần những chữ như diaphoresis, pseudonymous, embouchure,douceur.

Phụ Tá Học Khu Trưởng đặc trách Phòng Giáo Vụ Cấp Trung Học Kelly McAmis và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Teri Rocco đã trao cúp cho 10 thí sinh đứng đầu và chứng chỉ tham dự cho tất cả các thí sinh đã tham dự cuộc thi.

###