Phụ Huynh

Trang mạng này là phương cách để hỗ trợ phụ huynh trong việc hướng dẫn con em trong việc học, giao tiếp xã hội, và thành công trên đường đời. Mong phụ huynh tìm hiểu những cơ hội do khu học chính đưa ra để hỗ trợ nhu cầu học tập của con em. Học sinh sẽ được hưởng nhiều lợi ích nhất khi nhà trường và cộng đồng phụ huynh cùng nhau hợp tác. Vì vậy mong phụ huynh hãy thảo luận với chúng tôi về việc học của con em. Tương lai của các em tuỳ thuộc vào nỗ lực chung của học sinh, phụ huynh, và các nhà giáo dục kết hợp lại. Khu học chính mong mỏi được cùng quý vị tạo dựng một môi trường lành mạnh để con em chúng ta học hỏi và tăng tiến.

Ban Giao Tế Cộng Đồng

Ban Giao Tế Cộng Đồng hỗ trợ các trường trong KHCGG và trang bị cho phụ huynh những phương cách và tài liệu tham khảo hữu ích để quý vị tham gia tích cực vào việc học của con em. Ban Giao Tế Cộng Đồng thường xuyên tổ chức những chương trình hướng dẫn phụ huynh như Mười Điều Tâm Niệm Về Giáo Dục Dành Cho Phụ Huynh hay 40 Yếu Tố Phát Triển Nhân Cách bằng các ngôn ngữ Tây Ban Nha, Việt Nam, và Đại Hàn. Ban Giao Tế Cộng Đồng cũng thường xuyên tổ chức những sinh hoạt toàn học khu như các Buổi Tìm Hiểu Về Đại Học Và Chọn Nghề, và hỗ trợ Ban Đại Diện Phụ Huynh và Ban Cố Vấn Cho Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ Cấp Học Khu, và thực hiện những sinh hoạt khác. Ban Giao Tế Cộng Đồng còn có những buổi nói chuyện trên Chương Trình Phát Thanh Tiếng Việt (Radio Bolsa 1480 AM lúc 7:00 tối mỗi thứ tư cách tuần) để hướng dẫn phụ huynh về việc học của con em. Rất nhiều nguồn tham khảo trên Trang Mạng Phụ Huynh là do ban Giao Tế Cộng Đồng cung cấp.

Hãy Cùng Tham Gia

Giữ Liên Lạc

Tìm hiểu những tin tức mới nhất.