Tân Trang Trường Sở

Cập nhật về Dự Luật P và Dự Luật A, hai dự luật công khố phiếu liên quan đến việc trùng tu trường ốc trong khu học chính để chuẩn bị cho các học sinh một nền học vấn của thế kỷ 21.

Đọc Thêm

LCCFF/LCAP

Tìm hiểu về Ngân Quỹ dành cho Giáo Dục của Tiểu Bang và Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Địa Phương.


Đọc Thêm

Kế Hoạch Toàn Diện

Kế hoạch toàn diện của Khu Học Chính, “Đường Lối Garden Grove”, nhằm trang bị cho toàn thể học sinh năng lực học tập và năng lực cá nhân cần thiết để thành công trên đường đời.

Đọc Thêm

Những Đoạn Video Tiêu Biểu

GGUSD Pride logo

Ghi Danh để nhận bản tin điện tử hàng tuần của GGUSD về mọi tin tức mới nhất trong khu học chính. Bản tin điện tử #GGUSDPRIDE cho biết mọi thông tin tóm lược trong GGUSD, các thành quả của học sinh, trường học, và nhân viên trong khu học chính.

Ghi Danh Cập Nhật Điện Thư ‘Email’

Học Sinh Trong Khu Học Chính

Tìm Hiểu về Khu Học Chính

Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) quyết tâm chuẩn bị cho gần 43,300 học sinh trở thành những công dân thành đạt, có tinh thần trách nhiệm và luôn nỗ lực xây dựng một xã hội đa dạng. Nhiệm vụ của GGUSD là bảo đảm tất cả học sinh đều thành công, giúp con em theo đuổi con đường học vấn bằng mọi nỗ lực để tất cả các em đều đạt được kỳ vọng cao. Học sinh trong GGUSD được hưởng một nền giáo dục xuất sắc tại các trường được tuyên dương và nhận lãnh nhiều giải thưởng. GGUSD đi đầu trong việc chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng lên đại học và chọn nghề với số học sinh vào đại học cao hơn hẳn những khu học chính khác trong toàn Hạt Orange và tiểu bang! Dù đạt được những thành công như thế, chúng tôi vẫn biết rằng học vấn chỉ là một phần trong việc giáo dục và đào tạo các em thành những con người toàn diện. Bí quyết để thành công là nhờ khu học chính luôn luôn xem tất cả học sinh là con em trong gia đình và quyết tâm trang bị cho toàn thể học sinh năng lực học tập và năng lực cá nhân cần thiết để thành công trên đường đời.

GGUSD phục vụ phần lớn các cư dân của thành phố Garden Grove và một phần của sáu thành phố lân cận: - Anaheim, Cypress, Fountain Valley, Santa Ana, Stanton và Westminster. Trải rộng trên diện tích 28 dặm vuông, GGUSD là khu học chính lớn thứ ba trong toàn Hạt Orange với 43,300 học sinh và 5,000 nhân viên phục vụ các trường.

 • 68

  CÁC TRƯỜNG

 • 44

  TRƯỜNG TIỂU HỌC

 • 10

  TRƯỜNG TRUNG HỌC CẤP I

 • 7

  TRƯỜNG TRUNG HỌC CẤP II

 • 1

  TRƯỜNG TRUNG HỌC TIẾP LIÊN

 • 1

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRÁNG NIÊN

 • 1

  LỚP VƯỜN TRẺ TIỂU BANG

 • 1

  TRƯỜNG GIÁO DỤC MẦM NON

 • 2

  TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

 • 1

  TRƯỜNG NGÔN NGỮ SONG HÀNH BẬC TIỂU HỌC

Khu Học Chính Garden Grove rất hãnh diện với những thành tích giáo dục lâu dài xuất sắc và những chương trình học được nhận lãnh nhiều giải thưởng.  Là khu học chính lớn thứ ba trong toàn Hạt Orange, GGUSD phục vụ gần 43,300 học sinh phần lớn là cư dân của thành phố Garden Grove và sáu khu vực lân cận. GGUSD gồm 68 trường với 5,000 nhân viên phục vụ là cơ quan lớn nhất trong thành phố Garden Grove. Các nhân viên trong khu học chính là những thành viên được trân trọng của đại gia đình GGUSD, tất cả cùng đóng góp để xây dựng một môi trường học tập quan tâm và hỗ trợ học sinh.

Những Quyền Lợi Nhân Viên của GGUSD Được Hưởng:

 • Mọi Chức Vụ Đều Được Trả Lương Cao
 • chương trình tu nghiệp đặc sắc hỗ trợ nhân viên luôn thành công trong nghề nghiệp
 • chương trình hướng dẫn các giáo viên trẻ lấy chứng chỉ sư phạm
 • bảo hiểm sức khoẻ tổng quát, gồm cả răng và mắt cho nhân viên làm trên 30 giờ một tuần
 • chương trình hưu bổng hậu hĩ qua dịch vụ CALPERS, CALSTRS