District PS Intro Email To All Parents - article thumnail image

Giới Thiệu về Ứng Dụng ParentSquare dành cho Phụ Huynh

Năm học mới đang đến gần! Chúng tôi muốn thông báo với quý vị là Khu Học Chính Garden Grove và các trường trong học khu sẽ sử dụng ứng dụng ParentSquare để liên lạc với các gia đình. Đây là cách dễ dàng nhất để quý vị biết được những gì đang diễn ra trong học khu, trường và lớp học.

Với ParentSquare, quý vị có thể:

         Nhận được tất cả liên lạc của học khu, trường và lớp học qua hình thức thư điện tử, tin nhắn hoặc thông báo qua ứng dụng trên điện thoại lưu động.

         Xem và tải xuống các hình ảnh của trường lớp.

         Xem lịch trình sinh hoạt của trường

         Gửi lời nhắn trực tiếp đến hiệu trưởng của trường hoặc giáo viên của con em quý vị.

         Nhận lời tham dự (RSVP) các sự kiện và nhiều việc khác….

Tiện lợi hơn nữa, quý vị có thể quyết định về việc muốn nhận các thông tin của trường BẰNG CÁCH LIÊN LẠC NÀO (tin nhắn, thư điện tử hoặc thông báo qua ứng dụng) và quý vị muốn được cập nhật những tin mới nhất  THƯỜNG XUYÊN RA SAO (ngay tức khắc hay mỗi ngày).

 Mục tiêu của chúng tôi là tất cả phụ huynh của GGUSD đều gia nhập ParentSquare để luôn được cập nhật những sự kiện tuyệt vời diễn ra trong học khu và trường.

Khởi động Chương Mục
Quý vị sẽ sớm nhận được một thư điện tử và/hoặc tin nhắn để mời quý vị gia nhập ParentSquare (qua địa chỉ thư điện tử và số điện thoại lưu động quý vị đã cung cấp cho trường). Bấm vào đường dẫn để khởi động chương mục. Việc này chỉ tốn chưa đến một phút.

Tải Ứng Dụng vào Điện Thoại Lưu Động
Cách dễ nhất để sử dụng ParentSquare là tải ứng dụng miễn phí vào các loại điện thoại lưu động iOS và Android. Tải xuống ứng dụng “Garden Grove School District” từ “App Store” hoặc từ “Google Play.” Một khi quý vị đã khởi động chương mục của mình rồi, quý vị sẽ thấy tất cả tin tức do học khu hay trường của con em quý vị đăng tải, và quý vị cũng có thể liên lạc với hiệu trưởng hay giáo viên của con em mình.

Chọn Ngôn Ngữ và Thông Báo
Bấm vào bảng chọn (menu) trên ứng dụng hoặc trang mạng để sửa đổi việc chọn ngôn ngữ và thông báo. Trên bảng chọn (menu), chọn chương mục (account), sở thích (preferences) và thông báo (notification) hoặc chọn ngôn ngữ (language settings).

Quý vị đừng ngại gửi thư điện tử cho ParentSquare ở support@parentsquare.com để được giúp đỡ khi mới bắt đầu.