GGUSD’s First-Ever State of the District Event Showcases Student Success - article thumnail image

Thành Quả Của Học Sinh GGUSD Được Biểu Dương Trong Buổi Trình Bày Đầu Tiên Về Tình Hình Của Học Khu

Vào ngày 25 tháng 9,  Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) đã tổ chức buổi trình bày đầu tiên về tình hình của học khu để biểu dương những thành tựu của học khu và sự thành công của học sinh. Gabriela Mafi, học khu trưởng và Hội Đồng Giáo Dục thông báo về việc thực hiện cuộc vận động toàn học khu với chủ đề Lựa Chọn Tinh Thần Lành Mạnh Choose Wellness Campaign’, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia với học khu trong nỗ lực nâng cao sự hiểu biết và các nguồn hỗ trợ về động lực, sức khoẻ về tâm thần, lành mạnh về cảm xúc và giao tiếp xã hội cũng như môi trường và văn hoá học đường.

Buổi sinh hoạt được tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng ‘Garden Grove Community Center’ với sự tham dự của trên 300 phụ huynh, học sinh, nhân viên, thành viên cộng tác trong cộng đồng, và các vị lãnh đạo trong vùng.  Phần tiếp tân vào buổi trưa bắt đầu với những món khai vị do các em học sinh lớp gia chánh Trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos thực hiện với sự hướng dẫn của Đầu Bếp Scott Kim cùng với phần trình diễn đầy ấn tượng của ban nhạc jazz Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande do John Miller điều khiển.

Các cựu học sinh gồm có Xavier Valencia, tốt nghiệp Trường Los Amigos; Ben Colin, tốt nghiệp Trường Trung Học Cấp II Garden Grove; và Leyna Nguyen, tốt nghiệp Trường Trung Học Cấp II Santiago, cùng với Mariela Vasquez, học sinh lớp 11 Trường Los Amigos, đã chia sẻ những hành trình mà học khu đã trang bị giúp các em gặt hái thành công trên đường đời cũng như ảnh hưởng quan trọng của các thầy cô trong việc hỗ trợ về mặt học vấn và tình cảm giao tiếp.

Học Khu Trưởng GGUSD, Gabriela Mafi, nêu lên những thành tựu học vấn đáng khâm phục của học khu bao gồm điểm thi và tỉ lệ đạt yêu cầu về các lớp a-g để vào đại học vượt trên tỉ lệ trung bình của hạt và tiểu bang, bên cạnh các giải thưởng kể cả việc đạt danh hiệu Học Khu Kiểu Mẫu đầu tiên trong Hạt Orange.

Luật sư Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, cám ơn cộng đồng đã hỗ trợ Dự luật P, dự luật công khố phiếu của học khu được chấp thuận năm 2016 giúp cấp quỹ tài trợ cho việc gắn máy điều hoà không khí cho toàn học khu, các dự án tân trang và xây dựng hai sân vận động thể thao tân kỳ. Ông cũng phát biểu về những những chương trình song ngữ phổ biến của GGUSD bao gồm chương trình song ngữ Tây Ban Nha, Việt Nam và Khoa Học Điện Toán.

Các thành viên Hội Đồng Giáo Dục cũng nêu lên việc học khu đầu tư vào việc trang bị các phương tiện kỹ thuật; nhờ đó tỷ lệ học sinh có máy điện toán sử dụng cao hơn 1:1, gần đây mở rộng chương trình Nhân Viên Công Lực Hỗ Trợ Học Đường, chương trình vườn trẻ mới với học phí phải chăng mở trong niên học này, các môn song trình tạo điều kiện cho học sinh trung học đạt tín chỉ đại học, có thêm chuyên viên tâm lý học đường và cán sự xã hội cũng như nhiều phụ huynh tham gia đóng góp với học khu.

Học khu trưởng Mafi kết thúc buổi sinh hoạt với phần kêu gọi, khuyến khích cộng đồng vào trang mạng www.ggusd.us/choosewellness để tìm hiểu thêm về các cơ hội tham gia Cuộc Vận Động Lựa Chọn Tinh Thần Lành Mạnh, và cuối cùng là phần trình diễn rất hay của ban hợp xướng Trường Trung Học Cấp II Santiago do Na-Young M. Shin điều khiển, bài hát ‘Mọi người Góp Một Bàn Tay’ “It Takes a Village.”

###

 

Trong hình: Học sinh GGUSD students tham dự buổi Trình Bày Tình Hình Của Học Khu để biểu dương Đường Hướng Garden Grove Way, các nguồn hỗ trợ và cơ hội và do các trường trong học khu cung cấp.