Pre-Enrollment for Full-Day Transitional Kindergarten and Full-Day Kindergarten Begins Wednesday, February 26 - article thumnail image

Chương trình Mẫu Giáo Sơ Học Và Mẫu Giáo Nguyên Ngày Sẽ Nhận Ghi Danh Sớm Bắt Đầu Từ Ngày Thứ Tư, 26 tháng 2

Kể từ ngày thứ tư, 26 tháng 2, Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) sẽ bắt đầu nhận ghi danh sớm lớp mẫu giáo sơ học và mẫu giáo nguyên ngày cho niên khoá 2020/21 bắt đầu vào mùa thu. Phụ huynh nên ghi danh trên trang mạng https://enroll.ggusd.us cho con em càng sớm càng tốt và liên lạc với trường học của con em để được trợ giúp thêm. Để biết thêm chi tiết về tiến trình ghi danh, quý vị hãy vào trang mạng https://ggusd.us/parents/pre-enrollment-guide. Tất cả văn phòng các trường tiểu học GGUSD sẽ đóng cửa trong suốt mùa hè và chỉ nhận ghi danh khi làm việc trở lại vào mùa thu.

Tất cả các trường tiểu học trong GGUSD đều có mở lớp mẫu giáo sơ học. Đây là lớp học đầu tiên trong chương trình mẫu giáo hai năm của học khu. Lớp sơ học áp dụng chương trình mẫu giáo cải biên phù hợp với độ tuổi và sự phát triển trí não của trẻ. Với chương trình nửa ngày, mỗi ngày các em sẽ thảo luận và thực hành theo từng nhóm nhỏ, với cả nhóm và tự học. Chương trình mẫu giáo sơ học không bắt buộc. Tuy nhiên, học khu khuyến khích quý phụ huynh nên ghi danh cho con em nếu hội đủ điều kiện vì việc học thêm năm sơ học này sẽ xây dựng nền tảng vững chắc để con em học hành thành công ở trường.

Trong niên khoá 2020-2021 tới đây, học sinh ghi danh nhập học mẫu giáo phải tròn 5 tuổi tính đến ngày 1 tháng 9, 2020 hay trước đó. Trẻ có thể được nhận vào lớp mẫu giáo sơ học nếu ngày sinh của em trong khoảng từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 2 tháng 12 năm 2015. Không có trường hợp ngoại lệ nào cho điều kiện tuổi tác này. Tuy nhiên, nếu con em quý vị không đủ tuổi ghi danh vào lúc nhập học, thì vào bất cứ lúc nào khi em tròn 5 tuổi, quý vị có thể ghi danh cho con em vào học lớp mẫu giáo hay mẫu giáo sơ học, tuỳ theo lớp nào phù hợp nhất với em.

Để ghi danh nhập học mẫu giáo hay mẫu giáo sơ học cho con em, phụ huynh phải trình cho văn phòng trường một trong những giấy tờ sau đây để chứng minh ngày sinh của con em:  bản sao giấy khai sinh có thị thực, giấy chứng thực ngày sinh do phòng hộ tịch địa phương hay hạt cấp, giấy rửa tội có chứng thực hợp lệ, sổ thông hành, thị thực nhập cảnh hoặc tờ khai xác nhận tuổi của đứa trẻ do phụ huynh, người giám hộ, hay người trông nom lập nếu quý vị không có các giấy tờ kể trên.

Tất cả học sinh mới nhập học GGUSD đều phải xác nhận địa chỉ cư ngụ. Có thể dùng một trong những giấy tờ hợp lệ sau như: thư từ của Sở Xã Hội hay cơ quan chính phủ gửi; giấy chủ quyền nhà; giấy tờ mua nhà (escrow); hoá đơn thuế nhà; hợp đồng thuê nhà; giấy khai thuế; hoặc trình hai trong những giấy tờ sau: bảo hiểm xe; hoá đơn dây cáp (cable); bằng lái xe hay thẻ căn cước do California cấp; hay hoá đơn tiện ích (ga, điện, hay nước).

Theo luật của Tiểu bang California, trước khi được chính thức nhập học, các em phải được chích ngừa những mũi sau: sởi (rubeola), quai bị, sởi Đức (rubella) – viết tắt là MMR; bạch hầu, uốn ván, ho gà, - viết tắt là là DPT; sốt tê liệt (polio); Viêm gan B (Hepatitis B) và trái rạ hay thuỷ đậu (chicken pox hay varicella). Không cần phải chích ngừa trái rạ nếu có giấy xác nhận của bác sĩ là em đã miễn nhiễm. Quý vị có thể liên lạc với trường học để biết rõ về những mũi chích ngừa và liều lượng cần thiết.

Quý vị có thể đưa con em đi chích ngừa tại văn phòng bác sĩ tư hay tại các trạm y tế trực thuộc Sở Y Tế Hạt Orange  (714)-834-4722.

Luật tiểu bang California quy định tất cả trẻ em phải được khám sức khoẻ tổng quát và thử nghiệm lao trong vòng 18 tháng trước khi nhập học lớp 1 hoặc trong vòng 90 ngày sau khi nhập học lớp 1. Quý vị nên sắp xếp với bác sĩ nhi khoa để con em có thể khám sức khoẻ tổng quát cùng lúc với thử nghiệm lao nếu cần và chích ngừa những mũi còn thiếu. Ðể hội đủ điều kiện nhập học lớp một, phụ huynh không nên cho con em khám sức khoẻ tổng quát trước ngày 24 tháng 2 năm nay. Quý vị có thể lấy những mẫu khám sức khoẻ tổng quát tại văn phòng trường.  

Cùng với điều kiện chích ngừa của tiểu bang, tất cả trẻ em đều phải được “khám răng miệng”- khám răng tổng quát, trước ngày 31 tháng 5 trong năm học lớp mẫu giáo hay lớp 1, tuỳ theo lớp nào em vào học đầu tiên ở trường công. Học sinh đã được khám răng trong vòng 12 tháng trước khi nhập học cũng hội đủ điều kiện. Việc khám răng miệng phải do một nha sĩ hoặc một chuyên viên nha khoa có giấy phép hành nghề thực hiện.

Văn phòng trường có sẵn mẫu “Khám/Miễn Khám Răng Miệng”. Phụ huynh hay chuyên viên nha khoa phải điền mẫu này và nộp lại cho trường. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị hãy liên lạc với văn phòng trường.  

Muốn biết con em đi học trường nào, quý vị có thể vào trang nhà của GGUSD: www.ggusd.us, sau đó bấm vào trang nối kết “Find-a-School”, hoặc đến hỏi tại bất cứ trường tiểu học nào trong GGUSD hoặc liên lạc Văn Phòng Học Sinh Vụ, số 714-663-6391. Tất cả học sinh mới nhập học đều cần phải xác nhận địa chỉ cư ngụ.