GGUSD Demonstrates Continued Growth on California Dashboard - article thumnail image

GGUSD Đạt Tiến Bộ Theo Ghi Nhận Trên Bảng Kiểm Tra Học Đường California

Lại một lần nữa, Bảng Kiểm Tra Học Đường California 2019 gần đây nhất, trang mạng báo cáo trách nhiệm và thành quả giảng dạy của trường, cho thấy Khu Học Chính Garden Grove đạt tiến bộ tốt đẹp trong nhiều lãnh vực.

Bảng Kiểm Tra biểu thị cách xếp hạng theo quy ước màu sắc gồm năm hạng. GGUSD được màu xanh lá cây, thứ hạng cao trong năm lãnh vực như tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, điểm môn ngữ văn và môn toán, tỷ lệ học sinh bị đuổi học, tỷ lệ học sinh sẵn sàng vào đại học và chọn nghề. Kể từ năm ngoái, học sinh GGUSD đã chứng tỏ được sự tiến bộ đáng kể, năm nay đạt được màu xanh lá cây trong năm lãnh vực so với năm trước là 3 màu xanh và 3 màu vàng.

Bảng Kiểm Tra cho thấy tỷ lệ tốt nghiệp của  GGUSD là 93.1%, tăng 2.5% so với năm trước. Nhìn chung, môn ngữ văn tăng 3.5 điểm và môn toán tăng 4.2 điểm. Thêm nữa, tỷ lệ học sinh bị đuổi học của học khu là 2.8%, giảm 0.5% so với năm trước. Tỷ lệ học sinh sẵn sàng vào đại học và chọn ngành nghề tăng 1.6%.

GGUSD cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể giữa các phân nhóm học sinh bao gồm sự tiến bộ về môn ngữ văn là 12.4 điểm và tiến bộ về môn toán là 9.9 điểm trong nhóm học sinh khuyết tật, cũng như sự tiến bộ về môn Ngữ văn là 4 điểm và môn toán là 4.1 điểm trong nhóm học sinh gốc Mỹ La-tinh. Tỷ lệ tốt nghiệp trong nhóm học sinh trau giồi Anh Ngữ cũng gia tăng 2.8%.

GGUSD liên tục vượt trội tỷ lệ trung bình của hạt và tiểu bang về môn Ngữ Văn ‘ELA’, môn toán và tỷ lệ thường xuyên vắng mặt cũng thấp hơn. GGUSD được xếp hạng trong số những Học Khu Nhận Trợ Giúp ‘General Assistance districts’, đạt thành quả cao hơn những học khu được liệt kê nhận Trợ Cấp Riêng Biệt ‘Differentiated Assistance’ vì không đạt tiến bộ trong một hay nhiều phân nhóm học sinh hay trong những lãnh vực ưu tiên.

Uỷ viên Hội Đồng Giáo Dục, Bob Harden phát biểu: “Chúng tôi hãnh diện về sự tiến bộ liên tục này vì biết rằng toàn thể ban giám hiệu, ban giảng huấn và nhân viên đã nỗ lực giúp đỡ tất cả học sinh thành công. Bảng quy chiếu trách nhiệm cho thấy những phương pháp giảng dạy cao của GGUSD đang thật sự mang lại hiệu quả cho học sinh”.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm chi tiết trên trang: http://www.cde.ca.gov/dashboard.