Ten GGUSD Schools Earn Top Awards for PBIS - article thumnail image

Mười Trường của GGUSD Nhận Bằng Tưởng Thưởng Xuất Sắc PBIS

Mười trường trong Khu Học Chính Garden Grove nhận bằng tưởng thưởng xuất sắc về việc thực hiện chương trình PBIS (Hướng dẫn và Hỗ Trợ Hành Vi Tích Cực). Chương trình PBIS giúp nhà trường trong việc khuyến khích các hành vi tích cực, nâng cao thành quả học tập của học sinh cũng như tạo môi trường học đường tốt đẹp hơn. Bằng tưởng thưởng của Tổ Chức PBIS California tuyên dương các trường xuất sắc nhất trong việc thực hiện phương cách PBIS nhằm thăng tiến môi trường học đường và nâng cao hạnh kiểm của học sinh.

Các trường trong GGUSD được tưởng thưởng Huy Chương Vàng gồm có: Trường Tiểu Học Faylane, Trường Tiểu Học Stanley, Trung Tâm Khoa Học Điện Toán Heritage, và Trường Trung Học Cấp I McGarvin. Các trường trong GGUSD được tưởng thưởng Huy Chương Bạc gồm có Trường Tiểu Học Russell, Trường Tiểu Học Mitchell, Trường Trung Học Cấp I Doig, Trường Trung Học Cấp I Jordan, và Trường Trung Học Cấp II Hare. Trường Trung Học Cấp II Garden Grove được tưởng thưởng Huy Chương Đồng.

Bà Dina Nguyen, Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục phát biểu: “Chúng tôi rất hãnh diện về các trường học của chúng ta trong việc thăng tiến môi trường và văn hoá học đường và được nhận những bằng tưởng thưởng danh dự này. Nhân viên của chúng ta đã tận tuỵ tới mức 110% để bảo đảm cho học sinh cảm nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ về mặt tình cảm giao tiếp xã hội cũng như được giúp đỡ ngay khi có nhu cầu, và PBIS là một phương cách rất có mãnh lực thuộc phương sách hỗ trợ các mục tiêu đó.”    

Trên toàn GGUSD, 33 trường hiện đang áp dụng PBIS ở các mức độ khác nhau, và vào cuối niên học 2023-2024 tất cả các trường đều trên đà tiếp nhận chương trình PBIS.

###

 

Hình: Trung Tâm Khoa Học Điện Toán Heritage được vinh danh và tưởng thưởng huy chương vàng của Tổ Chức PBIS California do việc thực hiện xuất sắc chương trình PBIS.