GGUSD Board of Education Adopts Resolution Launching Wellness Campaign - article thumnail image

Hội Đồng Giáo Dục GGUSD Thông Qua Nghị Quyết Vận Động Tinh Thần Lành Mạnh

 

Vào buổi họp ngày 3 tháng 9, Hội Đồng Giáo Dục GGUSD đã thông qua Nghị Quyết 11 thể hiện quyết tâm của hội đồng trong việc tiếp tục hỗ trợ tinh thần lành mạnh của học sinh. Hội Đồng Giáo Dục đã kêu gọi cuộc vận động nhận thức Chọn Lựa Tinh Thần Lành Mạnh ‘Choose Wellness GGUSD’ là một phần của Nghị Quyết, tập trung nhiều hơn vào việc nhận thức sức khoẻ tâm thần, bao gồm:

 • Hướng dẫn học sinh, gia đình và nhân viên trường trong việc nhận thức tinh thần lành mạnh tổng quát, giảm bớt những ý nghĩ kỳ thị bệnh tâm thần (bao gồm việc tìm cách chữa trị) và cách thức giới thiệu các cá nhân tìm nguồn hỗ trợ thêm khi cần;
 • Bảo đảm mọi học sinh nhận được hỗ trợ về tinh thần lành mạnh và sức khoẻ tâm thần, và những nỗ lực đặc biệt để hỗ trợ những học sinh dễ bị tác động nhất là những em bị xã hội coi thường vì sắc tộc, nguyên quán, khuynh hướng giới tính/tính dục, khuyết tật, tôn giáo hay lý do nào khác;
 • Trang bị cho mọi học sinh những kỹ năng cần thiết để nâng cao động lực và tinh thần cầu tiến và tham gia nhiều hơn vào việc học và cộng đồng trường;
 • Cung ứng những dịch vụ tinh thần lành mạnh có phẩm chất cao tại trường và kết nối với những dịch vụ tinh thần lành mạnh sẵn có của cộng đồng dành cho các học sinh, gia đình, và nhân viên GGUSD;
 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ tinh thần lành mạnh do những người có bằng chuyên môn cung cấp như các chuyên viên tâm lý, tư vấn giáo dục, y tá và nhân viên xã hội trường, cũng như tỷ lệ học sinh trên số người chăm sóc tinh thần lành mạnh tại các trường cần phải thấp;
 • Đưa những hỗ trợ tinh thần lành mạnh và sức khoẻ tâm thần vào trong ngày học để gây dựng môi trường văn hoá tích cực tại tất cả các trường. 

Nghị quyết này phù hợp với mục tiêu thứ hai của sách lược GGUSD, Đường Hướng Garden Grove, “mọi học sinh sẽ phát triển năng lực cá nhân cần thiết để đạt mục tiêu học tập và giao tiếp xã hội.” Phong trào Chọn Lựa Tinh Thần Lành Mạnh ‘Choose Wellness GGUSD’ sẽ tập hợp mọi thành phần và soi rọi những nguồn hỗ trợ học sinh về động lực, tình cảm giao tiếp lành mạnh, môi trường và văn hoá—ba thành phần của mục tiêu thứ hai.

Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Walter Muneton phát biểu, “Chúng tôi mong muốn mọi học sinh, nhân viên, và gia đình đặt ưu tiên về tinh thần lành mạnh và sức khoẻ tâm thần. Chúng tôi không bao giờ muốn học sinh của chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Học khu của chúng ta có dồi dào các nguồn hỗ trợ sức khoẻ tâm thần và hàng ngàn nhân viên luôn quan tâm và sẵn sàng chăm lo cho học sinh vào những lúc bị dao động tinh thần.”

Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Bob Harden phát biểu, “Hoan hô Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Walter Muneton đã ủng hộ nghị quyết về sức khoẻ tâm thần. Vì Uỷ viên Muneton đặt mục tiêu sự nghiệp của ông chuyên chú vào sức khoẻ tâm thần của thanh thiếu niên, ông đã đi đầu trong việc đưa ra nghị quyết và hội đồng đã hết lòng hỗ trợ.”

Muốn biết Toàn Bộ nghị Quyết 11, vui lòng đọc dưới đây:

KHU HỌC CHÍNH GARDEN GROVE

NGHỊ QUYẾT SỐ 11

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC KHU HỌC CHÍNH GARDEN GROVE VỀ QUYẾT TÂM TIẾP TỤC HỖ TRỢ TINH THẦN  LÀNH MẠNH CỦA HỌC SINH (MỤC TIÊU 2)

Uỷ viên đưa ra đề nghị: Harden _______, được sự tán thành của Uỷ viên Dina Nguyễn____, Nghị quyết 11 được thông qua như sau:

XÉT RẰNG, Hội Đồng Giáo Dục nhận thức được tầm quan trọng của động lực của học sinh(Mục tiêu 2), trạng thái tinh thần và cảm xúc xã hội (Mục tiêu 2), và môi trường học tập (Mục tiêu 2) , và việc hỗ trợ ba lãnh vực nêu trên đóng vai trò tối quan trọng trong việc khuyến khích sự lành mạnh của học sinh, giúp học sinh dễ dàng học tập và thành công trên đường đời. Thêm vào đó, Học Khu và Hội Đồng Giáo Dục nhận thức rằng việc hỗ trợ tinh thần lành mạnh của học sinh là thành phần chính yếu để mang đến một môi trường an toàn và rộng mở tại nhà trường và học khu cho mọi học sinh, gia đình và nhân viên học khu, như được phản ảnh trong Nghị Quyết Số 20, Hội Đồng giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove Quyết Tâm Tiếp Tục Duy Trì Môi Trường Học Đường An Toàn và Rộng Mở, được Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận ngày 21 tháng 2, 2017.

XÉT RẰNG, Hội Đồng Giáo Dục nhìn nhận cần phải đưa ra vấn đề về lành mạnh cho thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học, dựa trên những thống kê như sau:

 • Chừng 20% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13-18 có những triệu chứng rõ rệt liên quan đến bệnh tâm thần.
 • Phân nửa trường hợp bệnh tâm thần bắt đầu trước tuổi 14 và 75% trước tuổi 24.
 • Tự tử là nguyên nhân đứng thứ nhì của các trường hợp tử vong trong thanh thiếu niên độ tuổi từ 10 đến 24;
 • Hơn một phần ba (37%) học sinh tuổi từ 14-21 hoặc hơn mắc bệnh tâm thần có chương trình giáo dục đặc biệt sẽ bỏ học- tỉ lệ cao nhất trong tất cả các nhóm khuyết tật.
 • Trẻ em trong độ tuổi đi học di dân đến Hoa Kỳ có nguy cơ mắc bệnh tâm thần trầm trọng nhiều hơn, như lo lắng quá mức hay rối loạn cảm xúc.
 • Các học sinh cần trau giồi Anh ngữ có vấn đề về sức khoẻ tâm thần thường ít được xét hưởng những dịch vụ về sức khoẻ tâm thần, không được chữa trị trong thời gian dài hơn, và ít sử dụng những dịch vụ y tế về rối loạn tâm thần, đặc biệt là chăm sóc y tế chuyên môn về tâm thần.
 • Tỉ lệ thanh thiếu niên đồng tính (LGBTQ) bị rối loạn tâm thần cao hơn (số người có ý định tự tử cao hơn gấp 5 lần) so với các bạn bè dị tính.
 • Trẻ em nghèo khó gặp nhiều nguy cơ bị chấn thương tâm lý, vốn có liên quan mật thiết đến bệnh tật. Các nghiên cứu cho thấy những gia đình nghèo khó thường ít nhận được những dịch vụ y tế tâm thần cần thiết.

XÉT RẰNG, Hội Đồng Giáo Dục luôn nhận thức rằng các chuyên viên tâm lý học đường, tư vấn, nhân viên xã hội, y tá và thành viên cộng đồng có bằng chuyên môn đều rất quan trọng trong việc hỗ trợ các nhu cầu về sự lành mạnh của học sinh, gia đình và nhân viên trong học khu. Điều này bao gồm việc gia tăng số lượng nhân viên và cộng sự viên có bằng chuyên môn nhằm tăng cường việc hỗ trợ sự lành mạnh về tinh thần của học khu chúng ta. Hiện nay, hàng năm Học khu Garden Grove đã để ra ngân khoản $17 triệu USD cho các nhân viên hỗ trợ này.

XÉT RẰNG, Hội Đồng Giáo Dục từ trước đến nay luôn hỗ trợ những biện pháp can thiệp sớm cho học sinh, gia đình và nhân viên đang gặp trở ngại về sức khoẻ tâm thần. Bao gồm việc cung cấp cho học sinh và gia đình hơn 25,000 giờ các dịch vụ hỗ trợ về sự lành mạnh miễn phí ngay tại trường hàng năm. Ngoài ra, chúng ta đã tăng cường các chương trình thúc đẩy động lực học tập của học sinh, tinh thần cầu tiến và thói quen học tâp chuyên cần từ các lớp vườn trẻ cho đến lớp 12.

XÉT RẰNG, Nghị Quyết Số 20 của Hội Đồng Giáo Dục tái lập quyết tâm của học khu trong việc bảo đảm tất cả các trường đều an toàn và nghênh đón mọi học sinh và phụ huynh, bất kể sắc dân, nguyên quán, tình trạng di trú và tất cả học sinh đều được đối xử công bằng. Tất cả các trường đều áp dụng giáo dục nhân cách cho các em và chống lại tình trạng uy hiếp, đồng thời hỗ trợ những hành vi tích cực để vận động duy trì môi trường học đường lành mạnh.

DO ĐÓ, ĐẾN GIỜ, NGHỊ QUYẾT CÒN XÉT THÊM rằng Hội Đồng Giáo Dục tuyên bố Học Khu sẽ tiếp tục hỗ trợ tinh thần lành mạnh cho tất cả học sinh, gia đình và nhân viên để bảo đảm rằng tất cả học sinh sẽ đạt mục tiêu học tập và cá nhân để tiến đến thành công suốt đời. Quyết tâm của Học Khu Garden Grove với sự lành mạnh của học sinh được nêu trong Mục Tiêu 2, một trong những phần chính của Sách Lược GGUSD, hay là Đường Hướng của Học Khu Garden Grove.

NGHỊ QUYẾT CÒN XÉT THÊM rằng để cung cấp cho tất cả học sinh một nền giáo dục công lập phẩm chất cao, GGUSD sẽ tiếp tục hỗ trợ tinh thần lành mạnh cho học sinh, gia đình, nhân viên học khu chúng ta, và sẽ tăng cường chú trọng vào:

 1. Hướng dẫn học sinh, gia đình và nhân viên trường trong việc nhận thức tinh thần  lành mạnh tổng quát, giảm bớt những ý nghĩ kỳ thị bệnh tâm thần (bao gồm việc tìm cách chữa trị) và cách thức giới thiệu các cá nhân tìm nguồn hỗ trợ thêm khi cần;
 2. Bảo đảm mọi học sinh nhận được hỗ trợ về tinh thần lành mạnh và sức khoẻ tâm thần, và những nỗ lực đặc biệt để hỗ trợ những học sinh dễ bị tác động nhất là những em bị xã hội coi thường vì sắc tộc, nguyên quán, khuynh hướng giới tính/tính dục, khuyết tật, tôn giáo hay lý do nào khác;
 3. Trang bị cho mọi học sinh những kỹ năng cần thiết để nâng cao động lực và tinh thần cầu tiến và tham gia nhiều hơn vào việc học và cộng đồng trường;
 4. Cung ứng những dịch vụ tinh thần lành mạnh có phẩm chất cao tại trường và kết nối với những dịch vụ tinh thần lành mạnh sẵn có của cộng đồng dành cho các học sinh, gia đình, và nhân viên GGUSD;
 5. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ tinh thần lành mạnh do những người có bằng chuyên môn cung cấp như các chuyên viên tâm lý, tư vấn giáo dục, y tá và nhân viên xã hội trường, cũng như tỷ lệ học sinh trên số người chăm sóc tinh thần lành mạnh tại các trường cần phải thấp;
 6. Đưa những hỗ trợ tinh thần lành mạnh và sức khoẻ tâm thần vào trong ngày học để gây dựng môi trường văn hoá tích cực tại tất cả các trường.

 

NGHỊ QUYẾT CÒN XÉT THÊM rằng Hội Đồng Giáo Dục sẽ chỉ thị cho nhân viên của học khu tiến hành Cuộc Vận Động Nhận Thức về Mục Tiêu số 2 (Chọn Sự Lành Mạnh GGUSD), phổ biến bản Nghị Quyết này, dịch ra mọi ngôn ngữ thích hợp đến các trường, và tổ chức các sinh hoạt liên quan đến cuộc vận động Chọn Sự Lành Mạnh.

ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ ÁP DỤNG vào ngày 3 tháng 9, 2019 , do Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chánh Garden Grove, Hạt Orange, California bầu thuận với số phiếu:

THUẬN: Tất cả Uỷ viên CHỐNG: Không VẮNG MẶT: Uỷ viên Lan Nguyen

TIỂU BANG CALIFORNIA, HẠT ORANGE

Tôi, Gabriela Mafi, (thư ký) của Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove, Hạt Orange, tiểu bang California, bởi đó, xác nhận rằng biên bản được ký tên dưới đây là văn bản đầy đủ, trung thực và chính xác của nghị quyết được thông qua trong cuộc họp Thường lệ tại địa điểm thường họp vào thời gian với số phiếu ghi trên, và văn bản nghị quyết được lưu lại tại văn phòng của Hội Đồng Giáo Dục.