Hundreds Attend GGUSD’s First Choose Wellness Event - article thumnail image

Hàng Trăm Người Tham Dự Buổi Hội Thảo Chọn Sự Lành Mạnh Đầu Tiên Của GGUSD

Trên 200 phụ huynh, nhân viên và học sinh đã tham dự buổi hội thảo Chọn Sự Lành Mạnh đầu tiên của Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) được tổ chức tại Trường Trung Học Cấp I Alamitos vào ngày 30 tháng 1. Buổi hội thảo là một phần trong nỗ lực vận động Chọn Sự Lành Mạnh của học khu và Giới Thiệu Các Nguồn Hỗ Trợ Trong Cộng Đồng cùng các phần thuyết trình về nhiều chủ đề liên quan đến sự lành mạnh và sức khoẻ tâm thần.

Trong phần mở đầu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, Teri Rocco, phát biểu về quyết tâm của hội đồng giáo dục và học khu trong việc hỗ trợ sự lành mạnh về cảm xúc và sự giao tiếp của toàn thể học sinh, nhân viên và gia đình. Đây là buổi đầu tiên trong năm buổi hội thảo Chọn Sự Lành Mạnh toàn học khu do các thành viên Hội Đồng Giáo Dục đồng bảo trợ và tổ chức trong năm khu vực uỷ trị của GGUSD. 

Bà Rocco nói: “Trẻ em trong tuổi đi học ngày nay gặp phải nhiều căng thẳng hơn bao giờ hết và chúng tôi muốn chặn đứng sự chế nhạo những ai muốn tìm kiếm sự giúp đỡ khi họ gặp trở ngại với những vấn đề liên quan đến cảm xúc và sức khoẻ tâm thần. Chúng tôi muốn mỗi học sinh, toàn thể nhân viên GGUSD và các gia đình biết rằng lúc nào các em, và quý vị cũng có nơi an toàn để nương tựa. Buổi hội thảo này cung cấp nhiều nguồn hỗ trợ hữu ích về sự lành mạnh cho cộng đồng chúng ta.”

Sau phần Giới Thiệu Các Nguồn Hỗ Trợ, phụ huynh chọn 2 trong tổng số 20 phần thuyết trình để tham dự như Đề Ra Kế Hoạch Gia Đình Khoẻ Mạnh, Phòng Ngừa Nạn Tự Tử, Sức Khoẻ Tâm Thần 101, Giảm Căng Thẳng Cho Phụ Huynh, Bài Trừ Nạn Uy Hiếp, Các Quyền Của Người Di Dân, Sử Dụng Mạng An Toàn và nhiều đề tài khác. Học sinh tham dự các buổi hội thảo về cách sống lành mạnh và cách tạo dựng môi trường học tập ân cần tiếp đón và ấm cúng cho trường của mình.

Các cơ quan trong cộng đồng hợp tác thực hiện phần thuyết trình gồm có ‘Children’s Hospital of Orange County’ (Bệnh Viện Nhi Đồng Hạt Orange), ‘the Illumination Institute’ (Viện Illumination), ‘OC Wellness’ (OC Khoẻ Mạnh), ‘the Garden Grove Police Department’ (Ty Cảnh Sát Garden Grove), ‘the Anti-Defamation League’ (Hiệp Hội Chống Phỉ Báng) và những cơ quan được tin cậy khác. 

Vào tháng 9, Hội Đồng Giáo Dục đã thực hiện Nghị Quyết 11 nhằm khẳng định sự quyết tâm của học khu trong việc hỗ trợ những nhu cầu về sức khoẻ tâm thần và sự lành mạnh của cộng đồng GGUSD. Buổi Hội Thảo Chọn Sự Lành Mạnh kế tiếp sẽ do Walter Muneton, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục tổ chức vào ngày 4 tháng 5 tại Trường Trung Học Cấp II Santiago.

###

Hình chụp: Nhân viên Phòng Giao Tế Cộng Đồng Khu Học Chính Garden Grove tiếp đón khách tham dự buổi hội thảo Chọn Sự Lành Mạnh đầu tiên của học khu bao gồm phần Giới Thiệu Các Nguồn Hỗ Trợ và các phần thuyết trình về nhiều chủ đề liên quan đến sự lành mạnh và sức khoẻ tâm thần.