GGUSD’s 2019-2020 Annual Report Showcases Students’ Academic and Personal Success - article thumnail image

Báo Cáo Thường Niên Năm 2019-2020 của Khu Học Chính Garden Grove Nêu Cao Những Thành Tựu Về Học Vấn và Năng Lực Cá Nhân của Học Sinh

Tuần này, Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) đã công bố Bản Báo Cáo Thường Niên Năm 2019-2020 và gửi về nhà cho các gia đình trong cộng đồng. Bản báo cáo nêu lên những thành công học khu đã đạt được trong việc trang bị cho học sinh năng lực học vấn cũng như năng lực cá nhân cần thiết giúp các em thành công trên đường đời.

“Báo Cáo Thường Niên cho thấy học khu đã tôn trọng lời hứa của chúng ta với cộng đồng là sẽ thông báo đầy đủ, trung thực và thể hiện quyết tâm tiến bộ của học khu.” Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục phát biểu. “Chúng ta luôn tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để bảo đảm rằng mọi học sinh có được những cơ hội đồng đều về giáo dục và những nguồn hỗ trợ cần thiết để thành công.”

Trong lãnh vực học tập (mục tiêu thứ nhất), bản báo cáo nhấn mạnh sự tiến bộ vượt bậc của GGUSD qua tỷ lệ học sinh đạt hoặc vượt quá tiêu chuẩn của tiểu bang trong bài thi SBAC của California (Bài Khảo Sát Smarter Balanced). Các em học sinh GGUSD đã vượt trội cả quận hạt và tiểu bang với tỷ lệ 60% đạt hoặc vượt quá tiêu chuẩn trong môn Ngữ Văn so với 58% của hạt Orange và 50% của tiểu bang, cũng như tỷ lệ 51% đạt hoặc vượt quá tiêu chuẩn trong môn Toán so với 49% của hạt Orange và 39% của tiểu bang.

GGUSD hân hạnh có được đội ngũ giáo viên xuất sắc, nhắm đến các chương trình tu nghiệp trình độ cao mà không phải học khu nào cũng có được. GGUSD cũng tự hào khi đã trang bị cho các em những thói quen học tập chuyên cần qua chương trình AVID cũng như những sự hỗ trợ sau giờ học, và đầu tư gấp ba lần về kỹ thuật để mang lại môi trường học tập thế kỷ 21 cũng như tăng tỷ lệ học sinh và số máy điện toán cao hơn 1:1.

GGUSD cam kết giáo dục học sinh thành những con người toàn diện được thể hiện qua việc học khu giúp các em phát triển những kỹ năng cá nhân cần thiết để đạt được những mục tiêu về học vấn cũng như giao tiếp xã hội. (Mục tiêu thứ hai)

Bản Báo Cáo Thường Niên của học khu cũng nêu bật lên những thành công của học khu trong mục tiêu thứ hai, bao gồm những trường có chương trình PBIS được bằng khen, sự tự hào của các em học sinh về trường của mình, cũng như cuộc vận động Chọn Sự Lành Mạnh mới của học khu nhằm hỗ trợ sự lành mạnh về mặt tình cảm-xã hội của học sinh và môi trường học tập, văn hoá tại trường.

Cuối cùng, Bản Báo Cáo Thường Niên cũng cập nhật thêm những thành công học khu đã đạt được trong việc chuẩn bị cho các em học sinh thành công trên đường đời bao gồm việc chuẩn bị vào đại học và nghề nghiệp (mục tiêu thứ ba). Một vài thành tích bao gồm sự vượt trội của học khu so với quận hạt và tiểu bang trong các môn từ a-g, số lượng học sinh đạt tiêu chuẩn để vào các trường trong hệ thống CSU hay UC, cũng như dẫn đầu về tỷ lệ đậu các lớp Cao Cấp (Advanced Placement).

Để đọc Bản Báo Cáo Thường Niên, vui lòng vào trang mạng của học khu tại www.ggusd.us.