Garden Grove Unified School District and Board of Education Re-Open Investigation of Hate Speech - article thumnail image

GGUSD và Hội Đồng Giáo Dục Tái Điều Tra Về Bài Diễn Văn Thù Hận

Trong khi chuẩn bị năm học mới, chúng tôi muốn cập nhật những tin tức về việc đoạn phim ngắn liên quan đến học khu của chúng ta và Trường Trung Học Pacifica mà các ngành truyền tin lan rộng ra gần đây, đăng hình của một nhóm học sinh tham gia trong việc chào theo lối Sieg Heil trong khi hát bài nhạc diễn hành Đức quốc xã.

 

Thay mặt cho Hội Đồng Giáo Dục và tất cả nhân viên, chúng tôi muốn khắng định rằng hành vi thể hiện trong đoạn phim ấy đã trực tiếp vi phạm tôn chỉ và nhiệm vụ cùng những mục tiêu của học khu. Mặc dù đoạn phim này được thu trước lúc buổi sinh hoạt do trường tổ chức và ở một nơi khác, nhưng có liên quan tới nhà trường và học khu đã tạo ảnh hưởng tai hại tới cộng đồng. Trong khi tin tức truyền thông gián tiếp phổ biến một cách thiếu công bằng là hành vi trên được hỗ trợ ở trường, chúng ta đều biết KHÔNG CÓ việc này, bởi vì các trường của chúng ta xây dựng những giá trị đối với việc tôn trọng người khác. Chúng ta có trách nhiệm bảo đảm môi trường học đường và học khu không những nghiêm cấm các hành vi như thế mà học sinh phải báo ngay cho nhân viên trường đáng tin cậy để bảo đảm rằng diễn văn thù hận và phân biệt không được cho phép xảy ra trong khuôn viên nhà trường chúng ta.

 

Vào tháng 2 năm 2017, Hội Đồng Giáo Dục của chúng ta đồng thuận thực thi Quyết Nghị 20 của Hội Đồng để bảo đảm với mọi gia đình và cộng đồng rằng các trường của GGUSD là nơi an toàn và hoan nghênh TẤT CẢ học sinh và gia đình. Hội Đồng đã và đang thực hiện sớm Mục tiêu 2 của Quyết Nghị/Chọn Sự Lành Mạnh và cho cuộc vận động sắp tới Mục Tiêu 2/ Chọn Sự Lành Mạnh. Là một phần của cuộc vận động “ChọnSựLànhMạnhGGUSD” (ChooseWellnessGGUSD), chúng tôi sẽ tiếp tục bày tỏ thái độ trước những vấn đề về diễn văn thù hận/phân biệt trong những buổi hướng dẫn phụ huynh, học sinh và nhân viên, kể cả trong những hội nghị sắp tới của Khu Vực Bầu Cử.

 

Do hậu quả của đoạn phim ngắn khủng khiếp này, chúng tôi sẽ có thêm những hoạt động tích cực dưới đây để bảo đảm môi trường học đường và học khu của chúng ta là nơi an toàn và hoan nghênh học sinh và gia đình:

  • Ban Quản Trị Học Khu và nhà trường tiếp tục cộng tác với Ty Cảnh Sát Garden Grove để điều tra tất cả những cáo buộc về bài diễn văn thù hận. Tất cả học sinh tham gia vào hành động này sẽ bị kỷ luật dựa theo Điều Luật Giáo Dục của Tiểu Bang
  • Các viên chức thuộc học khu sẽ kết hợp chặt chẽ cùng Hiệp Hội Chống Phỉ Báng, Viện Bảo Tàng về Sự Bao Dung Simon Wiesenthal, Viện Bảo Tàng Về Nạn Diệt Chủng, và những tổ chức tương tự để tìm kiếm những nguồn hỗ trợ giúp học sinh, nhân viên và cộng đồng chúng ta cùng tiến bước để bảo đảm mọi trường trong học khu đều mang bầu không khí thân thiện và hoan nghênh tất cả phụ huynh và học sinh. Trong đó có cả việc hàng năm tổ chức những buổi viếng thăm Viện Bảo Tàng về Sự Bao Dung và hợp tác với các cộng tác viên của chúng ta ở những chương trình khác.
  • Học Khu đang tiến hành thành lập Nhóm Đặc Nhiệm về Quan Hệ Nhân Loại, là một phần trong cuộc vận động “Chọn Sự Lành Mạnh” của chúng ta để bảo đảm môi trường an toàn và thân thiện trong tất cả nhà trường thuộc học khu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức về hoạt động của nhóm đặc nhiệm này ngay từ khi bắt đầu.
  • Học Khu sẽ gửi cho Ban Giám Hiệu của tất cả các trường quyển hướng dẫn Giáo Dục về Sự Bao Dung, Ứng Xử khi có Sự Thù Hận và Phân Biệt, và sẽ tổ chức những buổi hướng dẫn cho nhân viên trong suốt năm học.

Chúng ta hãnh diện về tính đa dạng sắc dân của cộng đồng, và trên cương vị những nhà giáo dục chúng tôi tiếp tục làm tất cả mọi việc để khuyến khích phát huy sự hiểu biết, ưu ái và thân thiện. Bày tỏ thái độ đối với sự thù hận và phân biệt là trách nhiệm của cả cộng đồng , và chúng tôi biết phụ huynh và cả cộng đồng sẽ hỗ trợ chúng tôi.