Garden Grove Unified School District Schedules Preview of Recommended Textbooks for Science and Health - article thumnail image

KHU HỌC CHÍNH GARDEN GROVE MỜI PHỤ HUYNH THAM DỰ BUỔI TRƯNG BÀY SÁCH GIÁO KHOA ĐỀ NGHỊ DÙNG ĐỂ GIẢNG DẠY KHOA HỌC VÀ Y TẾ

Bắt đầu từ ngày thứ ba, ngày 18 tháng 2 đến ngày thứ ba, ngày 17 tháng 3, Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) sẽ có đợt trưng bày sách giáo khoa mới cho môn Khoa Học và Y Tế để công chúng xem tại trụ sở giáo dục GGUSD, số 10331 Stanford Ave., Garden Grove. Đây là những tài liệu mới được học khu đề nghị mua và dùng cho chương trình giảng dạy môn Khoa Học từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 và môn Y Tế từ lớp 7 đến lớp 12.

Thời gian trưng bày vào các ngày trong tuần theo thời gian thường lệ là từ 8:30 giờ sáng đến 4:30 giờ chiều tại Khu Trưng Bày Sách Giáo Khoa, trên tầng trệt Trụ Sở Giáo Dục. Ngoài ra, trong ngày thứ tư,11 tháng 3, sẽ mở thêm giờ- từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối.

Trong buổi họp ngày 17 tháng 3 sắp tới, Hội Đồng Giáo Dục dự định sẽ xem xét các sách giáo khoa theo đề nghị để giảng dạy cho học sinh bắt đầu vào niên học sắp đến. 

Tất cả tài liệu trưng bày là những tài liệu được đề nghị để Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận sau thời gian phụ huynh xem xét và các giáo viên, nhân viên GGUSD và ban điều hành học khu đánh giá cặn kẽ. Các tài liệu được đánh giá dựa trên sự chính xác, cách sắp xếp nội dung phù hợp với các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang. Ngoài ra, việc đánh giá còn dựa trên sự kết hợp phương diện kỹ thuật, những phương pháp rõ ràng và dễ hiểu để giảng dạy cho học sinh thuộc nhiều sắc dân với nhiều trình độ khác nhau.

Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể gọi Phòng Giáo Vụ Cấp Tiểu Học, số (714) 663-6188 hay Phòng Giáo Vụ Cấp Trung Học, số 714-663-6454.