GGUSD and City of Garden Grove Partner to Offer Community Conversation about Inclusivity - article thumnail image

GGUSD Cộng Tác với Thành Phố Garden Grove để Tổ Chức Buổi Hội Thoại với Cộng Đồng  

Khu Học Chính Garden Grove và Thành Phố Garden Grove hợp tác với USC Shoah Foundation để tổ chức buổi Hội Thoại với Cộng Đồng, ‘Dialogue in Action Community Conversation’ trình bày những cơ hội phong phú có tác dụng hoá giải thù hận và tạo một cộng đồng hoà hợp trong đó mọi người đều cảm thấy được quý mến và trân trọng. Buổi sinh hoạt này sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 6 tháng 11, từ 6:30 chiều đến 8:00 tối tại Garden Grove Community Meeting Center, địa chỉ 11300 Stanford Avenue.

Buổi hội thoại cộng đồng sẽ có những cơ hội để tham gia sinh hoạt theo nhóm, chia sẻ kinh nghiệm với những thành viên trong cộng đồng và đề ra những phương pháp hữu hiệu để hoá giải thù hận và khuyến khích sự đồng cảm và hiểu biết trong cộng đồng Garden Grove.

Tổ chức USC Shoah Foundation, Viện Thuật Lại Lịch Sử Qua Hình Ảnh và Giáo Dục ‘Institute for Visual History and Education’ có sứ mệnh phát huy sự đồng cảm, hiểu biết và tôn trọng dựa trên lời chứng. Tổ chức này thiết lập chương trình dựa trên hình ảnh và lời kể của các nạn nhân sống sót trong nạn diệt chủng và tàn sát tập thể nhằm đối phó với tiến trình và tác động của sự thù hận.    

 

Có người giữ trẻ và thông dịch cho buổi sinh hoạt.