U.S. News and World Report Names GGUSD High Schools among Nation’s Best - article thumnail image

Các Trường Trung Học Cấp II của GGUSD Được Báo ‘U.S. News and World Report’ Xếp Hạng Những Trường Bậc Nhất Của Hoa Kỳ

Trong ba năm liền, tất cả bảy trường trung học tổng hợp của Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) được Báo ‘U.S. News and World Report’ xếp vào danh sách Những Trường Trung Học Bậc Nhất Của Hoa Kỳ.

Trên danh sách Những Trường Trung Học Bậc Nhất Của Hoa Kỳ năm 2020, các trường trung học của GGUSD thuộc 520 trường đứng đầu tại California và thuộc 3,500 trường đứng đầu trên toàn quốc trong số hơn 17,000 trường được xếp hạng.

Ba trường của GGUSD được xếp vào hàng 200 trường đứng đầu California là Trường Trung Học Cấp II La Quinta, đứng thứ 67 trong California và 515 trên toàn quốc, Trường Trung Học Cấp II Garden Grove đứng thứ 177 trong California và 1,269 trên toàn quốc, và Trường Trung Học Cấp II Pacifica đứng thứ 183 trong California và 1,312 trên toàn quốc.

Báo ‘U.S. News and World Report’ phân tích các dữ liệu của hơn 24,000 trường trung học công lập toàn quốc và trao giải thưởng quốc gia cho hơn 17,000 trường công lập. Việc xếp hạng này phản ảnh kết quả điểm khảo sát của tiểu bang về môn toán và đọc, tỷ lệ học sinh sẵn sàng vào đại học bao gồm sự thành công với các môn học thuộc Trình Độ Cao, thành tựu học tập của nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tỷ lệ tốt nghiệp.

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Walter Muneton phát biểu: “Giải thưởng cao quý này cho thấy chương trình học cam go tại các trường trung học cấp II của học khu và sự quyết tâm của học sinh để đạt thành công trong việc học. Chúng tôi rất hãnh diện vì các trường của chúng ta được ghi nhận qua thành tựu học tập cao so với các trường trên toàn quốc.”