Two GGUSD Schools Named 2023 CA Distinguished Schools - article thumnail image

Hai Trường Của GGUSD Đạt Danh Hiệu Trường Ưu Tú Của California Năm 2023

Hai Trường Tiểu Học Ethan Allen & Cook của Khu Học Chính Garden Grove được tuyên dương danh hiệu Trường Ưu Tú Của California Năm 2023 (2023 California Distinguished Schools). Bằng khen cao quý này được trao tặng cho khoảng 350 trường tiểu học trên toàn tiểu bang nhằm tuyên dương về thành quả học vấn xuất sắc của học sinh cũng như giảm được sự chênh lệch về thành quả giữa các nhóm học sinh. Bộ Giáo Dục California (CDE) đã dựa vào dữ liệu Báo Cáo Học Đường gồm có kết quả điểm khảo sát, tỷ lệ vắng mặt, tỷ lệ học sinh bị đuổi học tạm thời và tình trạng kinh tế, xã hội để bình chọn các trường cho vinh dự này.

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, Walter Muneton, cho biết cảm tưởng: “Chúng tôi rất tự hào về các trường GGUSD luôn được xếp vào hàng những trường xuất sắc trong tiểu bang. Đội ngũ giáo viên và nhân viên tận tuỵ của học khu luôn nỗ lực giúp đỡ và giảng dạy chương trình giáo dục với phẩm chất cao để bảo đảm cho tất cả học sinh đều học hành thành đạt.”


Giám Đốc Nha Giáo Dục, Tony Thurmond, phát biểu: “Các Trường Ưu Tú California không chỉ thể hiện thành tích giảng dạy, học tập xuất sắc và sự hợp tác của đội ngũ nhân viên mà còn chứng tỏ được những nỗ lực thực hiện dựa trên dữ liệu mang lại hiệu quả cao, từ việc tổ chức các chương trình tu nghiệp chuyên môn cho ban giảng huấn đến việc áp dụng những phương cách chăm sóc về mặt tinh thần, cảm xúc nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh và gia đình.”

 

Theo CDE cho biết, chương trình tuyên dương Các Trường Ưu Tú California đã trở lại vào năm 2023, sau thời gian xảy ra đại dịch phải tạm hoãn việc báo cáo dữ liệu địa phương và tiểu bang về thành quả học sinh.