Student and Parent Digital Instructions - article thumnail image

Nguồn Hỗ Trợ Điện Tử Để Giúp Các Em Học Sinh Học Tại Nhà

 

H: Con tôi hiện đang học tại nhà. Con tôi làm cách nào để có được các tài liệu học trên mạng?

Đ: Gần đây, khi trường học phải tạm đóng cửa vì khủng hoảng y tế hoàn cầu do Coronavirus (COVID-19) gây ra, GGUSD đã tạo ra một trang mạng với những nguồn hỗ trợ về học tập để hỗ trợ cho các em học tại nhà tại: https://ggusd.us/covidresources.

H: Con tôi làm cách nào để có được các tài liệu học trên mạng do giáo viên đưa ra?

Đ: Mọi học sinh đều có một chương mục .NET trên mạng (thí dụ: 20dhuynh@ggusd.net). Học sinh có thể dùng chương mục này để vào trang “Google Classroom” và có được các tài liệu giáo viên đang dùng cùng với những tài liệu do nhà trường in ra và phát cho học sinh. Học sinh cũng cần phải đăng nhập vào chương mục Google của mình để tham gia vào các bài học cũng như có được những nguồn hỗ trợ về nội dung môn học do giáo viên soạn ra.

 

H: Con tôi làm cách nào để có được sách giáo khoa điện tử mà giáo viên đang dùng?

Đ: Các em hãy vào trang: http://portal.ggusd.us, và bấm vào phần ClassLink để có được sách giáo khoa điện tử các em cần. 

H: Con tôi được nhà trường cho mượn Chromebook/iPad. Con tôi làm cách nào để vào mạng internet tại nhà?

Đ: Các em học sinh có thể thay mạng internet được cài sẵn trong máy bằng cách kết nối vào mạng internet ở nhà.

Cách Vào Mạng Internet Tại Nhà Nếu Dùng Chrome Book

  1. Bấm vào hình cái đồng hồ ở góc dưới bên phải
  2. Bấm vào biểu tượng WiFi
  3. Trong phần SSID, bấm vào hệ thống mạng tại nhà (home network)
  4. Điền mật mã mạng internet của nhà quý vị
  5. Bấm Connect

Cách Vào Mạng Internet Tại Nhà Nếu Dùng iPad

 

  1. Bấm vào phần Settings trên trang nhà
  2. Bấm vào phần WiFi
  3. Chọn hệ thống mạng tại nhà (home network) của quý vị
  4. Điền mật mã mạng internet của nhà quý vị khi được yêu cầu và bấm Join.

H: Nhà tôi không có mạng internet, tôi phải làm sao?

Đ: Các công ty cung cấp dịch vụ internet địa phương đang có những chương trình sử dụng internet miễn phí hoặc được giảm giá trong thời gian giới hạn.

 

Công ty Spectrum hiện đang có chương trình cung cấp mạng Internet và Wi-Fi miễn phí trong vòng 2 tháng dành cho những gia đình chưa bao giờ là khách hàng của công ty và hiện đang có con học từ lớp Vườn Trẻ đến lớp 12. Ngoài ra, công ty Spectrum cũng mở nhiều điểm truy cập mạng (wifi hotspots) cho công chúng sử dụng tại các khu dân cư và khu thương mại trong toàn hạt Orange. Để tìm một điểm wifi hotspot, vui lòng vào trang https://www.spectrum.com/wifi-hotspots.html. Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi số: 1-855-243-8892

 

Công ty AT&T cũng có chương trình Trợ Giúp Dịch Vụ Internet (Assisted Internet service) với mức phí là $5 một tháng cho các em học sinh hiện được ăn trưa miễn phí hay giảm giá. Để biết thêm chi tiết, vui lòng vào trang: https://www.att.com/shop/internet/access/#!/ hoặc gọi số: 1-(844) 569-9550.

 

Chương trình Cung Cấp Wi-Fi Miễn Phí cho Tất Cả Mọi Người của công ty Xfiniti hiện đang mở nhiều điểm truy cập mạng Xfiniti (Xfiniti Wifi hotspots) tại các khu thương mại và các khu vực ngoài trời để mọi người có thể sử dụng miễn phí khi cần, bao gồm cả những người không phải là khách hàng của công ty Xfiniti. Để xem được sơ đồ các điểm truy cập mạng Xfiniti Wifi, vui lòng vào trang: www.xfinity.com/wifi.

 

Để biết thêm những thông tin khác cũng như các chỉ dẫn cách sử dụng nguồn hỗ trợ điện tử, vui lòng vào trang

 https://ggusd.us/covidresources.

Các em học sinh và quý phụ huynh cũng có thể liên lạc với Ban Hỗ Trợ GGUSD Help Desk tại: AtHomeHelpdesk@ggusd.us. Vui lòng ghi tên trường của học sinh vào phần tiêu đề (subject) khi gửi email đến.