Riverdale Tech Academy Named Apple Distinguished School - article thumnail image

Trường Kỹ Thuật Riverdale Được Hãng Apple Tuyên Dương Là Trường Ưu Tú

Trường Kỹ Thuật Riverdale hân hoan thông báo về danh hiệu Trường Ưu Tú Trong Năm 2022-2025 do Hãng Apple khen tặng trong việc thực hiện chương trình iPad 1:1 nhằm giúp cho học sinh và giáo viên có được nguồn cảm hứng và điều kiện thực hiện những sáng kiến với các phương tiện kỹ thuật.

Những Trường Ưu Tú trong việc áp dụng Kỹ Thuật Apple là những cơ sở giáo dục đạt thành tích về mặt cải tiến, tổ chức điều hành và chương trình giáo dục xuất sắc. Những trường này áp dụng kỹ thuật của Apple để tạo cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy sự hợp tác và khả năng suy luận trong học tập, giảng dạy và môi trường giáo dục, đồng thời ghi nhận lại thành quả học vấn.

Ông Christopher Ash, Hiệu Trưởng Trường phát biểu:  “Chúng tôi rất vinh dự khi trường Riverdale nhận được danh hiệu Trường Ưu Tú Với Kỹ Thuật Apple. Bằng khen này ghi nhận công lao khó nhọc, ý chí kiên cường của toàn thể các giáo viên, học sinh và cộng đồng.

Walter Muneton, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục nhận xét: “Chúng tôi rất hãnh diện với bằng khen Trường Xuất Sắc Với Kỹ Thuật Apple dành cho Trường Kỹ Thuật Riverdale. Chương trình iPad 1:1 của trường giúp học sinh đi đúng hướng trong suốt quá trình học trên mạng ở nhà cũng như đưa sự sáng tạo và hợp tác trong lớp học lên một tầm mức mới.”

Hàng ngày học sinh sử dụng iPad để thực hiện các bài thuyết trình, đăng sách điện tử, làm phim, họa kiểu bích chương, viết mã hóa và đảm trách chương trình phát sóng bản tin hàng tuần mang tên ‘Riverdale News’. Nhờ vào các phương tiện kỹ thuật mà học sinh có điều kiện để tập đối diện với những thử thách và đảm nhận những công việc mới. Ở nhà, học sinh có thể dùng iPad để thực hiện các tiểu án để mọi thành viên trong gia đình có thể quây quần cùng mở mang kiến thức. Những giá trị chính yếu của Riverdale là tạo điều kiện, khả năng sáng tạo và truyền cảm hứng làm nguồn động lực thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật.

Toàn thể ban giảng huấn Trường Kỹ Thuật Riverdale được Trung Tâm Giáo Dục Cộng Đồng Kỹ Thuật Apple tuyên dương là Giáo Viên Ưu Tú Với Kỹ Thuật Apple (Apple Teacher) và sự hợp tác chú trọng vào việc kết hợp các phương tiện kỹ thuật vào giáo trình giảng dạy.

Trường Kỹ Thuật Riverdale là một trong gần 70 trường của Khu Học Chính Garden Grove. Trường Riverdale phục vụ 492 học sinh từ lớp Mẫu Giáo Sơ Học- lớp 6 cư ngụ tại thành phố Garden Grove và Santa Ana.