GGUSD to Offer Free Summer Meals - article thumnail image

Chương Trình Phát Thức Ăn Vào Mùa Hè Miễn Phí của GGUSD

Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) sẽ phục vụ chương trình Phát Thức Ăn Vào Mùa Hè Miễn Phí thường niên tại 14 trường và 2 thư viện để bảo đảm cho học sinh của học khu vẫn có được các bữa ăn bổ dưỡng trong khi nghỉ hè.

 

Với sự đài thọ của Chương Trình Ăn Trưa Mở Rộng tại các Trường Học Trên Toàn Quốc (National School Lunch Seamless Summer), học sinh không cần phải ghi danh. Bữa ăn trưa miễn phí sẽ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh. Một phần ăn trưa tiêu biểu sẽ gồm có bánh mì submarine, pizza, thịt gà popcorn, bánh cheeseburger nhỏ, sữa chua, các loại trái cây và rau quả tùy chọn tại quầy rau, nước trái cây và sữa.

 

Năm trước, với sự đài thọ của chương trình này, GGUSD đã phục vụ hơn 114,600 phần ăn trong mùa hè. Bữa ăn sáng và trưa miễn phí cũng được phục vụ cho các em học sinh tham gia vào chương trình Hè và Chương Trình Học Thêm Mùa Hè của GGUSD.

Chương trình bữa ăn mùa hè sẽ được phục vụ tại 14 trường thuộc GGUSD và Ăn Trưa tại Thư Viện dành cho các em từ 18 tuổi trở xuống hoặc người khuyết tật trong cộng đồng GGUSD mà không cần phải tham gia các chương trình học hè của học khu GGUSD.

 

Ngày/Giờ

Địa Điểm

Ngày 3 Tháng 6 – Ngày 12 Tháng 7 từ 11:00 – 11:30  trưa.

Trường Trung Học cấp II Bolsa Grande và Garden Grove

Ngày 3 Tháng 6 – Ngày 12 Tháng 7 từ 11:30 – 12:00 trưa.

Chi Nhánh Chính Thư Viện Garden Grove

Ngày 3 Tháng 6 – Ngày 11 Tháng 7 từ 12:00 – 1:00 trưa.

Thư Viện Chapman Garden Grove (đóng cửa các ngày Thứ Sáu)

Ngày 10 Tháng 6 – Ngày 5 Tháng 7 từ 11:20 – 11:40 trưa.

Các trường tiểu học Bryant, Carrillo, Eisenhower Heritage, Lawrence, Russell, Sunnyside và Violette

Ngày 10 Tháng 6 – Ngày 5 Tháng 7 từ 11:20 – 11:40 trưa.

Các trường trung học cấp I Alamitos, Doig, Fitz and Irvine

 

Chương trình sẽ không phục vụ vào các ngày lễ 19 Tháng 6 và 4 Tháng 7 tại bất kỳ địa điểm nào.

 

Để biết thêm chi tiết về thực đơn và dinh dưỡng, vui lòng vào xem trang mạng của Ban Ẩm Thực GGUSD gardengrove.healtheliving.net, hoặc gọi Ban Ẩm Thực của học khu tại số (714) 663-6155.