GGUSD to Host Parent Preview for AP Music Theory Textbook Adoptions - article thumnail image

GGUSD Tổ Chức Buổi Trưng Bày Sách Giáo Khoa Dự Định Dùng Cho Môn Nhạc Lý Trình Độ Cao (AP Music Theory)

Các sách giáo khoa mới cho môn Nhạc Lý Trình Độ Cao do Khu Học Chính Garden Grove đề nghị mua và sử dụng sẽ được trưng bày để công chúng duyệt trước từ thứ hai, ngày 1 tháng 3 đến thứ sáu, ngày 16 tháng 4 (không trưng bày trong tuần Nghỉ Mùa Xuân từ ngày 29 tháng 3 –  ngày 2 tháng 4). Đây là những tài liệu mới dùng để giảng dạy môn Nhạc Lý Trình Độ Cao dành cho học sinh Trung Học Cấp II.

Phụ huynh chỉ có thể đến xem sách theo hẹn vào những ngày trong tuần, từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều, tại sảnh chính trụ sở Khu Học Chính Garden Grove, toạ lạc tại 10331 Stanford Ave., Garden Grove. Để lấy hẹn, quý vị vui lòng gọi Ban Giáo Vụ Cấp Trung Học, số 714-663-6454.

Trong buổi họp ngày 20 tháng 4 sắp tới, Hội Đồng Giáo Dục dự định sẽ xem xét việc sử dụng các tài liệu theo đề nghị để giảng dạy cho học sinh bắt đầu vào niên học sắp đến. 

Tất cả tài liệu trưng bày là những tài liệu được đề nghị để Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận sử dụng sau thời gian phụ huynh xem xét cùng với sự đánh giá cặn kẽ của các giáo viên, nhân viên GGUSD và ban điều hành học khu. Các tài liệu được đánh giá dựa trên sự chính xác, cách sắp xếp nội dung phù hợp với các tiêu chuẩn học vấn của tiểu bang. Ngoài ra, việc đánh giá còn xét đến sự kết hợp giữa phương tiện kỹ thuật cùng với những phương pháp rõ ràng và dễ hiểu để giảng dạy cho học sinh thuộc nhiều sắc dân.

Để biết thêm chi tiết, quý vị vui lòng gọi Văn Phòng Giáo Vụ Cấp Trung Học, số 714-663-6454.