GGUSD to Host Census Day on March 26, 2020 - article thumnail image

GGUSD Tổ Chức Buổi Hướng Dẫn Cách Làm Bản Kiểm Kê Dân Số Vào Ngày 26 tháng 3, 2020 

Vào ngày 26 tháng 3 năm 2020,  Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) sẽ tổ chức Ngày Hướng Dẫn Toàn Học Khu Cách Làm Bản Kiểm Kê Dân Số. Kính mời các gia đình đến hoàn tất cuộc thống kê tại thư viện hay phòng đa truyền thông của một trong bảy trường trung học cấp II thuộc học khu vào buổi tối.  Những gia đình cần được trợ giúp để điền tờ thống kê có thể đến Lincoln Education Center (Trung Tâm Giáo Dục Lincoln).

Walter Muneton, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục phát biểu: “Chúng ta hiểu rằng việc có đầy đủ số liệu rất quan trọng đối với tiểu bang California nhằm nhận được các quỹ tài trợ của liên bang cần thiết cho trường học, đường sá, công viên, các dịch vụ khẩn cấp và những chương trình khác mà các gia đình của chúng ta dựa vào. Chúng tôi sẵn lòng mở các phòng máy điện toán của học khu nhằm giúp các gia đình có phương tiện để điền bản kiểm kê trên mạng và có các nhân viên Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ hiện diện để trợ giúp từng người.”

Các địa điểm và thời gian mở cửa trong Ngày GGUSD Hướng dẫn Làm Bản Kiểm Kê Dân Số:  

  • Bolsa Grande High School Media Center ( Phòng Đa Truyền Thông Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande), 9401 Westminster Ave. Garden Grove (từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối)
  • Thư Viện Trường Trung Học Cấp II Garden Grove, 11271 Stanford Ave. Garden Grove (từ 3:30 chiều đến 6:30 chiều)
  • La Quinta Media Center (Phòng Đa Truyền Thông Trường Trung Học Cấp II La Quinta), 10372 McFadden Ave. Westminster (từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối)
  • Thư Viện Trường Trung Học Cấp II Los Amigos, 16566 Newhope, Fountain Valley,    (từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối)
  • Thư Viện Trường Trung Học Cấp II Pacifica, 6851 Lampson Ave, Garden Grove (từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối)
  • Thư Viện Trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos (11351 Dale St., Garden Grove (từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối)
  • Thư Viện Trường Trung Học Cấp II Santiago, 12342 Trask Ave., Garden Grove (từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối)
  • Lincoln Education Center (Trung Tâm Giáo Dục Lincoln), 11262 Garden Grove Blvd., Garden Grove (từ 9 giờ sáng đến 4:30 chiều)

Mỗi trường trung học sẽ có một nhân viên Kiểm Kê Dân Số để trợ giúp những ai muốn điền bản kiểm kê trên mạng. Quý vị cần mang theo giấy tờ của Cơ Quan Kiểm Kê Dân Số ‘U.S. Census’ gửi, trong đó có ghi mã số cá nhân để điền đơn trên mạng.