GGUSD Students Showcase New Water Conservation Initiatives - article thumnail image

Học sinh GGUSD Trình Bày Dự Án Mới Tiết Kiệm Nước

Hôm Thứ Hai vừa qua, Khu Học Chính Garden Grove tổ chức buổi trình bày về những điểm nổi bật trong dự án mới tiết kiệm nước, tạo bước chuyển biến trong việc học của các em học sinh Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande, Los Amigos, và Santiago. 

Ba trường trung học cấp II của GGUSD đã được tân trang với môi trường phong cảnh chịu hạn hán và các tính năng dự trữ qua việc hứng nước mưa. Các trường này được dùng như là những phòng thí nghiệm hiện thực, giáo dục và tạo thêm sức mạnh giúp các em học sinh trung học đóng vai trò tích cực trong việc tiết kiệm nước. Nhờ có $1.99 triệu Mỹ kim quỹ tài trợ của Chương Trình Hỗ Trợ Học Đường Ứng Phó Hạn Hán thuộc Hội Đồng Kiểm Soát Nguồn Nước Tiểu Bang (DROPS), nên các dự án tân trang mới này dễ dàng thực hiện.

Bob Harden, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, tham dự buổi này phát biểu: “Đây thật là một điều hào hứng vì GGUSD dẫn đầu trong việc bảo vệ phẩm chất nước và các em học sinh chúng ta đang đóng vai trò tích cực trong việc tiết kiệm nước tại trường học của các em”.  Steve Jones, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, cũng tham dự sự kiện này cùng với các viên chức điều hành học khu, giáo viên và các em học sinh.”

Buổi trình bày dự án của các học sinh được tổ chức tại Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande với phần phát biểu của Jerry Hills, Trưởng Phòng Cơ Sở Học Đường; Jerid Johnson, Giáo Viên Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande Môn Khoa học Môi Trường Lớp Trình Độ Cao; và các học sinh thuộc thành viên Câu Lạc Bộ Thám Hiểm Vùng Hoang Dã của trường gồm các em Ryan Do, Cortney Norasing và Hassan Abdulsalam.

Các tham vấn môi trường bất vụ lợi đại diện khu vực gồm có Seth Jacobson, thuộc ‘Climate Resolve’ (Giải Quyết Các Vấn Đề Khí Hậu); và Dyana Pena, thuộc ‘Orange County Coastkeeper’ (Bảo Vệ Bờ Biển Hạt Orange) cũng chia sẻ sự hỗ trợ của họ đối với việc xây dựng môi trường phong cảnh mới và cung cấp các chương trình giáo dục dành cho các trường thuộc GGUSD.

Các em học sinh chia sẻ cảm nghĩ về công việc theo dõi lượng nước của trường với những tính năng tự nhiên mới giúp lọc nước mưa để làm đầy mạch nước ngầm địa phương. Học sinh cho biết rằng trước khi có phong cảnh mới, nước mưa cứ chảy ra cống rãnh, mang theo nước gây ô nhiễm vùng đầm lầy Bolsa Chica. Giờ đây, nước mưa sẽ được hứng một cách tự nhiên nhằm bổ sung cho mạch nước ngầm để người dân Hạt Orange và Garden Grove có thể sử dụng trong tương lai. Hằng năm, ước tính sẽ tiết kiệm khoảng 4 triệu rưỡi gallon nước mưa.

Môi trường phong cảnh tại cả ba trường do NUVIS, công ty kiến trúc phong cảnh Hạt Orange, hoạ kiểu. Các học sinh và giáo viên đã góp ý về nơi lắp đặt các thiết bị nhằm giảm thiểu nạn ngập lụt hữu hiệu nhất. Terri Osborne, giáo viên Trường Trung Học Cấp II Santiago đã góp phần quan trọng trong việc soạn bài viết và đạt được quỹ tài trợ gần 2 triệu Mỹ kim này. Đây là một trong những quỹ tài trợ lớn nhất trong toàn tiểu bang thuộc chương trình DROPS trị giá 25 triệu rưỡi Mỹ kim.

Hình chụp: Học sinh Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande, Los Amigos, và Santiago đóng vai trò tích cực trong việc tiết kiệm nước tại trường học của các em.

 

###

           

 

Khu Học Chính Garden Grove phục vụ hầu hết cư dân thành phố Garden Grove, một phần thành phố Santa Ana, Anaheim, Westminster, Cypress, Stanton và Fountain Valley