GGUSD Students Create Videos for Choose Wellness Campaign Contest - article thumnail image

Học Sinh GGUSD Tham Gia Cuộc Thi Làm Video Vận Động Chọn Sự Lành Mạnh

Các học sinh thuộc tám trường trung học cấp II của Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) đang tham gia cuộc thi làm video vận động Chọn Sự Lành Mạnh với số tiền thưởng tổng cộng là $5,000 cho các câu lạc bộ tham dự. Các học sinh được khuyến khích làm video để nói lên tầm quan trọng của việc ưu tiên chăm sóc sức khoẻ tâm thần và giữ tinh thần lành mạnh và cũng để chấm dứt thành kiến khi cần trợ giúp trong những lúc bị khủng hoảng về tinh thần.

Cuộc thi dành cho mọi chương trình hay câu lạc bộ thuộc các trường trung học cấp II GGUSD để học sinh lên tiếng và thể hiện quan điểm về tầm quan trọng của sự lành mạnh và sức khoẻ tâm thần. Cuộc thi này được sự bảo trợ của BPSOS Center for Community Advancement (Trung Tâm Thăng Tiến Cộng Đồng), một tổ chức của người Mỹ gốc Việt đã phục vụ cộng đồng từ lâu.

Walter Muneton, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục GGUSD, phát biểu: “Đây là cơ hội rất lớn để học sinh chúng ta tham gia vào cuộc vận động Chọn Sự Lành Mạnh. Học sinh chắc chắn là có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong việc khuyến khích các bạn đồng trang lứa tìm sự giúp đỡ khi cần và hiểu rằng các em không đơn độc khi phải đương đầu với những thử thách trong cuộc sống.”

Có thể xem những video này trên trang mạng của học khu và kênh YouTube từ ngày 9 tháng 3 đến 24 tháng 4. Video nào được nhiều người ưa thích nhất trên YouTube (likes) sẽ đạt giải nhất. Giải thưởng từ quỹ bảo trợ dành cho video của các câu lạc bộ trường trung học cấp II gồm: hạng nhất $2,000, hạng nhì $1,000, hạng ba $500, và $150 cho hạng tư đến hạng tám. Tất cả câu lạc bộ thuộc các trường trung học cấp II đã gửi video tham dự sẽ nhận được $100 giải khuyến khích.

GGUSD nhận được 20 video của các câu lạc bộ trường trung học cấp II gửi đến tham gia và Ban Vận Động Chọn Sự Lành Mạnh của học khu đã chọn mỗi trường một video để dự thi trên YouTube. Tám video của Bolsa Grande High School Women’s League (Liên Đoàn Nữ Giới Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande), Garden Grove High School Animation Club (Câu Lạc Bộ Phim Hoạt Hình Trường Trung Học Cấp II Garden Grove), Hare High School Video Production Club (Câu Lạc Bộ Video Trường Trung Học Cấp II Hare), La Quinta High School NAMI Club (Câu Lạc Bộ NAMI ‘Hiệp Hội Quốc Gia về Sức Khoẻ Tâm Thần’ tại Trường Trung Học Cấp II La Quinta), Los Amigos High School ASB (Hiệu Đoàn Trường Trung Học Cấp II Los Amigos), Pacifica High School NAMI Club (Câu Lạc Bộ NAMI tại Trường Trung Học Cấp II Pacifica), Rancho Alamitos High School NAMI Club (Câu Lạc Bộ NAMI tại Trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos), và Santiago High School Video Production Club (Câu Lạc Bộ Video Trường Trung Học Cấp II Santiago).

Cuộc thi video này là một trong nhiều sinh hoạt được khởi xướng từ cuộc vận động Chọn Sự Lành Mạnh của GGUSD bắt đầu vào tháng Chín năm ngoái khi Hội Đồng Giáo Dục thông qua Nghị Quyết 11 thể hiện quyết tâm hỗ trợ sự lành mạnh và sức khoẻ tâm thần.

GGUSD đã phát động Cuộc Vận Động Chọn Sự Lành Mạnh trong cùng tháng với mục tiêu gia tăng ý thức về sự lành mạnh và sức khoẻ tâm thần, và cung cấp cho các học sinh, nhân viên và gia đình những nguồn hỗ trợ về động lực, sự lành mạnh về tình cảm và giao tiếp xã hội của học sinh, và môi trường văn hoá học đường.

Cuộc vận động còn có phần thành lập các ban hoạt động, video lời chứng của học sinh và nhân viên, và các sinh hoạt Chọn Sự Lành Mạnh trong cộng đồng do các thành viên Hội Đồng Giáo Dục tổ chức. Buổi sinh hoạt Chọn Sự Lành Mạnh kế tiếp sẽ vào ngày 4 tháng 5 tại Trường Trung Học Cấp II Santiago.

 

 

###