GGUSD’s 2018-2019 Annual Report to Community Highlights Academic Gains - article thumnail image

Báo Cáo Thường Niên Năm 2018-2019 của Khu Học Chính Garden Grove Cho Cộng Đồng Nêu Cao Những Thành Tựu Học Vấn

Tuần này, Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) đã công bố Bản Báo Cáo Thường Niên Năm 2018-2019 cho cộng đồng, trong đó nêu lên những điểm nổi bật và những vinh dự mà học khu đạt được về các thành tựu học vấn xuất sắc cũng như các lãnh vực cần tiếp tục chú trọng.

“Báo Cáo Thường Niên của học khu phản ảnh lời hứa của chúng ta với cộng đồng là sẽ thông báo đầy đủ mọi tiến bộ của học khu trong việc đạt những mục tiêu đường hướng đã đề ra,” ông Bob Harden, chủ tịch hội đồng giáo dục phát biểu. “Báo Cáo Thường Niên này cung cấp những số liệu nêu rõ thành công của chúng ta trong việc trang bị cho học sinh năng lực học tập và các kỹ năng cá nhân giúp các em thành công trên đường đời.”

Về thành công trong lãnh vực học tập, bản báo cáo nhấn mạnh đến việc học sinh GGUSD đã vượt trội cả quận hạt và tiểu bang về tỷ lệ đạt và vượt tiêu chuẩn bài thi SBAC của California (Bài Khảo Sát Smarter Balanced). GGUSD cũng đã được xếp hạng cao trong Bảng Kiểm Tra Học Đường của California “California School Dashboard,” là phương pháp báo cáo mới về trách nhiệm của tiểu bang được phổ biến trên mạng. Ngoài ra, GGUSD còn là học khu đầu tiên và duy nhất trong toàn Hạt Orange được vinh danh là Học Khu Kiểu Mẫu California với các thành tựu học tập xuất sắc.

Bản báo cáo cũng trình bày những kết quả chính của việc thăm dò ý kiến học sinh, nhân viên và phụ huynh trong học khu hàng năm. Báo cáo cho thấy việc vô cùng hài lòng và tự hào về trường, về việc liên lạc trong học khu, về môi trường học tập và việc cải tiến trường sở, các chi tiết nêu rõ tiến bộ của học khu trong việc cung cấp máy điều hoà không khí cho tất cả các trường trước năm 2020, việc tân trang phòng ốc và sân vận động, nâng cấp hệ thống an toàn phòng bị động đất và cải tiến kỹ thuật trong lớp học.

Luật sư Lan Nguyen, phó chủ tịch hội đồng giáo dục phát biểu, “Học khu có rất nhiều điều đáng tự hào và mong toàn cộng đồng biết rằng chúng ta cũng đã tiến hành các hoạt động trong cả những lãnh vực quan trọng như tăng cường các nguồn hỗ trợ sức khoẻ tâm thần và cải tiến vấn đề an toàn trường học.”

GGUSD đã có thêm 16 chuyên viên tâm lý học đường, mở rộng chương trình phục vụ xã hội, tăng thêm số giờ tư vấn cho các gia đình và mở mang chương trình PBIS (Can Thiệp và Hỗ Trợ Hành Vi Tích Cực) để yểm trợ các nhu cầu tình cảm-xã hội của tất cả học sinh.

Ở mục tiêu thứ ba của học khu trong việc bảo đảm mọi học sinh đều được chuẩn bị để thành công trên đường đời, Bản Báo Cáo nhấn mạnh rằng số học sinh lớp 12 của học khu đạt các yêu cầu cam go của các môn từ a-g để vào đại học đã tăng cao, vượt trội hơn hẳn của quận hạt và tiểu bang, cũng như kết quả điểm thi trung bình các lớp Cao cấp “AP” của các em cũng rất xuất sắc, cao hơn điểm thi trung bình của Hoa Kỳ và toàn thế giới.

 

 

###

 

 

Bấm vào đây để đọc Báo Cáo Thường Niên năm 2018-19