GGUSD Receives Prestigious Golden Bell Award for Successful Mentoring Program - article thumnail image

GGUSD Được Trao Giải Thưởng Chuông Vàng (Prestigious Golden Bell Award) về Thành Công trong Chương Trình Hướng Dẫn Dành Cho Học Sinh

Khu Học Chính Garden Grove được trao Giải Thưởng Chuông Vàng năm 2020 về thành công trong Chương Trình Hướng Dẫn Vào Đại Học và Hướng Nghiệp (CCMP). Trong chương trình này, các học sinh đã tốt nghiệp giữ vai trò hướng dẫn những học sinh yếu đang học lớp 6 tại 33 trường tiểu học trong học khu. Chương trình đặc sắc này là một nỗ lực lúc ban đầu và được sự hỗ trợ toàn diện của Hội Đồng Giáo Dục dưới sự hướng dẫn của Học Khu Trưởng, Tiến Sĩ Gabriela Mafi, nhằm nâng đỡ những học sinh thuộc gia đình có thu nhập rất thấp trên bước đường vào đại học.


Nhu cầu về chương trình hướng dẫn được nhìn nhận kể từ khi Học Khu Trưởng Mafi chia sẻ với các học sinh tiểu học về đời sống cá nhân và sự nghiệp của bà, nhằm trả lời câu hỏi của các em là bằng cách nào bà có thể vào đại học khi xuất thân từ một gia đình có thu nhập thấp. Từ đó, trong niên khoá 2013-2014, Tiến Sĩ Mafi bắt đầu thành lập một nhóm gồm 30 học sinh lớp 6 từ hai trường tiểu học và họp với các em hàng tháng trong suốt thời gian từ tiểu học lên trung học cấp I và cấp II để hướng dẫn cho các em những nề nếp học tập cần thiết cho sự thành công trong việc học. Năm sau đó, bà nhận thêm 60 em nữa từ ba trường tiểu học khác.

Nhận thấy kết quả tốt đẹp của chương trình, GGUSD mở rộng hoạt động, tuyển thêm những người phụ trách hiện là sinh viên các trường đại học 4 năm và trước đây đã từng theo học tại những trường tiểu học họ đang phục vụ hiện nay.  Những sinh viên hướng dẫn này thường xuyên được huấn luyện về nghiệp vụ và làm việc trực tiếp với ban giám hiệu, tư vấn giáo dục và các giáo viên đã nghỉ hưu.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục, phát biểu: “Chúng tôi mở rộng chương trình này vì các em học sinh cần thấy những tấm gương sáng trong việc học là những sinh viên xuất thân từ cùng khu vực cư ngụ và từng học cùng trường của các em. Chúng tôi rất vui mừng khi chương trình đặc sắc này được công nhận là đã mang lại những thay đổi đáng kể trong đời sống của học sinh chúng ta.”

Hiện nay, chương trình được thực hiện trong 6 tuần và hỗ trợ hàng trăm học sinh, với những giáo trình được soạn thảo dựa trên nghiên cứu để khuyến khích động lực, hiệu năng, tinh thần cầu tiến và khả năng tự quản. Ngoài ra, gần 100 em học sinh dưới sự hướng dẫn của Tiến Sĩ Mafi đã và đang có những thành quả tốt đẹp, với 25 học sinh tốt nghiệp Khoá 2020 đang học đại học và 3 em khác vào quân đội. Học sinh Khoá 2021 hiện nay học lớp 12 và đang nộp đơn vào đại học.

Chương trình này phù hợp với sách lược của học khu nhằm bảo đảm mọi học sinh hiểu rằng việc vào đại học và thành công trong nghề nghiệp là điều ai cũng có thể đạt được.

Giải thưởng Chuông Vàng của Hiệp Hội Các Hội Đồng Giáo Dục California nhằm vinh danh thành quả xuất sắc về giáo dục và phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất của những học khu trong toàn tiểu bang.

###

 

Hình ảnh: Học Khu Trưởng Gabriela Mafi dành thời gian để hướng dẫn các học sinh để giúp các em chuẩn bị lên đại học và thành công trong nghề nghiệp.