GGUSD Prepares to Launch School Year with “Start Strong” Initiative - article thumnail image

GGUSD Chuẩn Bị Khởi Xướng Năm Học Mới bằng “Sự Khởi Đầu Vững Mạnh”

Để chuẩn bị cho năm học 2020-2021, Khu Học Chính Garden Grove đề xướng chủ trương “Sự Khởi Đầu Vững Mạnh” nhằm mang đến cho học sinh những hỗ trợ mới về sự lành mạnh trong cảm xúc-giao tiếp xã hội. Chủ trương này sẽ trang bị cho giáo viên các nguồn hỗ trợ trong việc giảng dạy để bảo đảm ba tuần học đầu tiên sẽ chú trọng vào nhu cầu cảm xúc-giao tiếp xã hội của 41,000 học sinh trong tất cả 67 trường của GGUSD.

Hiện nay, nhu cầu được hỗ trợ về cảm xúc-giao tiếp xã hội trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. GGUSD nhận thấy rằng thời kỳ dịch bệnh toàn cầu đã ảnh hưởng phần nào đến mọi học sinh. Một nhóm nhân viên của GGUSD gồm các chuyên viên tâm lý học đường, cán sự xã hội, y tá, chuyên viên chỉnh âm và ngôn ngữ cùng các thầy cô đứng đầu trong việc giảng dạy đã soạn thảo những tài liệu học tập, video và các nguồn khác nhằm hỗ trợ sự lành mạnh của học sinh sao cho phù hợp với từng cấp lớp.

Teri Rocco, Phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục cho biết: “Chúng tôi muốn học sinh cảm thấy được quan tâm trong lúc các em đang băn khoăn với nhiều cảm xúc khác nhau do hậu quả của trận đại dịch lịch sử và nhiều tháng ở nhà học trên mạng. Chúng tôi thông cảm với học sinh và muốn hỗ trợ các em trong các quan hệ với bạn bè trong lớp và giáo viên qua hình thức trực tuyến.”

Tài liệu học tập “Sự Khởi Đầu Vững Mạnh” sẽ hướng dẫn cho học sinh biết các phương cách để đương đầu với những khó khăn về tinh thần và giảm bớt những trở ngại trong học tập. Giáo viên và nhân viên của GGUSD quyết tâm tạo dựng môi trường học tập an toàn và hỗ trợ bao gồm việc tìm hiểu về cảm xúc và giao tiếp xã hội.

Mục tiêu chính của “Sự Khởi Đầu Vững Mạnh” nhằm bảo đảm cho:

        mọi học sinh đều cảm thấy được trân trọng và hỗ trợ khi đi học (trong lớp/ trên mạng, hoặc cả hai)

        học sinh có nơi để chia sẻ và bộc lộ cảm xúc

        giáo viên dựa trên các ưu điểm của học sinh để phát triển năng lực của từng cá nhân

        nhân viên nhà trường hợp tác để hướng tới việc tạo dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với học sinh

Các chủ đề của “Sự Khởi Đầu Vững Mạnh” bao gồm việc nhận biết và phòng ngừa COVID-19, các quan hệ lành mạnh, tự chăm sóc bản thân và chế ngự cảm xúc khi bị căng thẳng, là công dân tốt trên mạng, và nhiều mục khác. GGUSD dự định sẽ tiếp tục củng cố và kết hợp việc tìm hiểu về cảm xúc-giao tiếp xã hội trong suốt năm học để hỗ trợ tất cả học sinh.