GGUSD Opens 2022-23 with Expanded Supports for Students and Families - article thumnail image

GGUSD Khai Giảng Niên Học 2022-23 Với Các Hỗ Trợ Được Khai Triển Cho Học Sinh và Gia Đình

Khu Học Chính Garden Grove bắt đầu niên học 2022-2023 vào ngày 15 tháng 8 với nhiều chương trình mới và được khai triển để hỗ trợ cho việc học tập và sự phát triển về giao tiếp xã hội-cảm xúc của học sinh đồng thời khuyến khích sự tham gia của gia đình.

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Bob Harden phát biểu “ Qua nhiều năm liên tục, GGUSD luôn nỗ lực giữ vững những chương trình hiện có và tạo nhiều cơ hội mới để đáp ứng các nhu cầu của học sinh và cộng đồng chúng ta. Năm nay, việc khai triển các chương trình học tập và các hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và sự an vui sẽ là một trọng tâm đáng kể cho các trường toàn học khu.”

GGUSD hân hoan bắt đầu niên học 2022-2023 với:

 1. các cơ hội học tập cho chương trình trước và sau giờ học cho cấp lớp Mẫu Giáo Sơ Học – lớp 12 bao gồm các hỗ trợ chương trình học tập trước giờ học tại các trường trung học cấp II tổng hợp, từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ 7:15 sáng vì do yêu cầu mới của tiểu bang ngày học không được bắt đầu trước 8:30 sáng.
 2. số học sinh Mẫu Giáo Sơ Cấp và Vườn Trẻ ngày càng đông hơn;
 3. chương trình cải tiến an ninh cho các cơ sở của trường học đã hoàn tất với 100 triệu mỹ kim;
 4. sự mở rộng chương trình xã hội Hỗ Trợ Sau Giờ Học và Giáo Dục Khả Năng Phục Hồi (ASPIRE) giúp cho tất cả trường học. Chương trình có 21 cán sự xã hội và 30 chuyên viên về sức khỏe tâm thần;
 5. Phương Thức Cá Nhân Quyết Tâm Thẳng Tiến (AVID) được áp dụng cho tất cả các trường tiểu học, trung học cấp I và cấp II;
 6. chương trình Lớp 9 Chủ Động Để Thành Công (Freshman Success Initiative) được mở rộng thêm;
 7. tăng cường trợ giáo trong các lớp học;
 8. sự chú trọng vào mục tiêu Hướng Dẫn Ngành Nghề Và Kỹ Thuật (CTE pathways), Chương Trình Học Đại Học Sớm (Early College Academy) và ghi danh học lớp song ngữ;
 9. tiếp tục tân trang cơ sở thể dục thể thao;
 10. sự chú trọng vào mục tiêu đổi mới về sự an toàn trên mạng với những buổi hội thảo dành cho học sinh và gia đình; và
 11. có thêm 4 trung tâm với tổng số 5 Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình đang hoạt động tích cực, mỗi trung tâm tọa lạc tại vùng được ủy thác;