GGUSD Launches Online Resources to Support At-Home Learning - article thumnail image

GGUSD Lập Trang Mạng Để Hỗ Trợ Việc Học Tại Nhà

Trong tuần này, GGUSD đã lập trang mạng  https://ggusd.us/covidresources để cung cấp những nguồn hỗ trợ về ba lãnh vực – học tập, sự lành mạnh và những nguồn hỗ trợ trong cộng đồng. Mục Nguồn Hỗ Trợ Học Tập bao gồm các tập tài liệu cho học sinh học ở nhà, sách giáo khoa điện tử cùng những phương cách khác để hỗ trợ việc học ở nhà. Mục Nguồn Hỗ Trợ Sự Lành Mạnh bao gồm những tin tức chú trọng vào việc hỗ trợ sức khoẻ tâm thần và sự lành mạnh trong cảm xúc – giao tiếp xã hội của học sinh. Mục Nguồn Hỗ Trợ Cộng Đồng bao gồm các dịch vụ miễn phí hay có lệ phí thấp do các tổ chức cộng đồng cung cấp, trong đó có việc trợ giúp người dân nhận được những dịch vụ về thực phẩm, giữ trẻ và mạng internet.  

Bên cạnh các nguồn hỗ trợ học tập trên trang mạng của học khu, các giáo viên và phụ giáo đã nỗ lực hướng dẫn các lớp học trên mạng và dùng phương tiện kỹ thuật số để giao tiếp với học sinh. Nhà trường tiếp tục cho học sinh mượn các dụng cụ cần thiết, và các liên lạc viên học đường, chuyên viên tâm lý, và các phụ giáo vẫn tiếp tục hỏi thăm tình hình các học sinh. Nếu quý vị cần được trợ giúp thêm, vui lòng liên lạc với giáo viên của con em hay hiệu trưởng trường (quý vị có thê gửi tin nhắn trực tiếp qua hệ thống ParentSquare hay tìm địa chỉ email trên trang mạng của trường). Để được hỗ trợ bằng ParentSquare, hãy vào https://ggusd.us/parentsquare. Chúng tôi đã soạn sẵn một tập tài liệu để giải đáp các thắc mắc thông thường và cung cấp thêm các nguồn hỗ trợ, và sẽ gửi đến nhà quý vị trong vài tuần tới.

Sau cùng, hẳn quý vị đã nghe Thống Đốc đề cập đến việc cần phải đóng cửa trường lâu hơn. Hội Đồng Giáo Dục sẽ nhanh chóng đưa ra kế hoạch cho việc này và sẽ cập nhật mọi tin tức mới ngay cho quý vị, cũng như sẽ phổ biến trên trang mạng của chúng tôi https://www.ggusd.us/coronavirus.

Cám ơn quý vị đã luôn hỗ trợ học khu. Chúng tôi đã nhận được điện thoại và email của các phụ huynh, học sinh, và nhân viên bày tỏ sự hài lòng về việc học tại nhà, và chúng tôi vô cùng tự hào về cộng đồng GGUSD của chúng ta! Cùng hợp tác để hỗ trợ con em thành công…, đó là Đường Hướng Garden Grove!