GGUSD K-8 Schools Named Among Nation’s Best by U.S. News & World Report - article thumnail image

Các Trường Mẫu Giáo- Lớp 8 Của GGUSD Được Báo Hoa Kỳ và Thông Tin Thế Giới Xếp Vào Hàng Những Trường Bậc Nhất Trên Toàn Quốc

Vào đầu tháng này, các trường tiểu học và trung học cấp I của Khu Học Chính Garden Grove được Báo Hoa Kỳ và Thông Tin Thế Giới ‘U.S. News and World Report’ đánh giá cao trong ấn phẩm phát hành đầu tiên về Những Trường Từ Lớp Mẫu Giáo – Lớp 8 Bậc Nhất Hoa Kỳ Năm 2022.

Tất cả các trường tiểu học và trung học cấp I của GGUSD được xếp hạng và 20 trường tiểu học thuộc trong số 20% trường đứng đầu gồm có trường tiểu học Allen, Anthony, Barker, Cook, Excelsior, Evans, Faylane, Gilbert, Hazard, Hill, Morningside, Murdy, Paine, Parkview, Patton, Peters, Post, Sunnyside, Stanford, và trường Warren. Trường Tiểu Học Allen được xếp vào hàng 25 trường tiểu học đứng đầu California. Trường trung học cấp I Bell, McGarvin và Jordan thuộc danh sách 10% trường trung học cấp I hàng đầu của California.

Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Dina Nguyễn phát biểu “Bảng xếp hạng này phản ảnh quyết tâm gặt hái thành tựu giáo dục xuất sắc của đội ngũ nhân viên tận tuỵ và học sinh học hành chăm chỉ của chúng ta”.

Trên 80,000 trường tiểu học và trung học cấp I trên toàn quốc được xếp hạng cấp tiểu bang dựa trên điểm thi môn toán và môn đọc trong kỳ khảo sát của tiểu bang, niên học 2018-2019. California đã có 5,534 trường tiểu học và 2,319 trường trung học cấp I được xếp hạng cấp tiểu bang.