GGUSD Invites All Families to Choose Wellness Event on May 4 - article thumnail image

MỜI NGÀNH TRUYỀN THÔNG: Trường Tiểu Học Murdy Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm Dự Án Tri Ân

Vào thứ Năm, 27 tháng 4, trường Tiểu Học Murdy mời đại diện ngành truyền thông đến trường từ 9 đến 10 giờ sáng để tham dự Lễ Kỷ Niệm Dự Án Tri Ân trong đó có phần trưng bày các tác phẩm của học sinh sau khi thực hiện dự án kéo dài một năm, yêu cầu các học sinh lớp sáu tìm hiểu về lòng tri ân qua những cuộc phỏng vấn với các cựu chiến binh Việt Nam, người tỵ nạn, và nhiều người khác đã từng gánh chịu những khó khăn lớn lao.

Hai giáo viên lớp sáu Valerie Del Carlo và Mark Keller đã hướng dẫn các học sinh trong “Dự Án Tri Ân”. Dự án này đã được thực hiện đúng 40 năm sau sự kiện Saigon thất thủ nhằm đánh dấu việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Giờ đây, chương trình đã bước qua năm thứ sáu, bao gồm bài phỏng vấn các vị cao niên, bài văn của học sinh để minh chứng cho sự tri ân của những người còn tồn tại sau chiến tranh cũng như cảm tưởng của học sinh trình bày qua nghệ thuật và văn chương.

Tại buổi lễ, học sinh sẽ trưng bày những điều các em học hỏi được và nêu lên câu chuyện của những vị khách danh dự như Kevin Davenport, Lục Quân Hoa Kỳ, Cựu Chiến Binh Việt Nam; Andy McTigue, Lực Lượng Đặc Nhiệm (SEAL), Cựu Chiến Binh Việt Nam; Dan Barlow, Lực Lượng Biệt Kích Hoa Kỳ, Cựu Chiến Binh Việt Nam; Kelly Nguyen, Phụ Huynh trường Murdy, người tỵ nạn miền Nam Việt Nam;

HÂN TRƯƠNG, Đại Úy Biệt Động Quân, Cựu Chiến Binh miền Nam Việt Nam; và THIÊM VĂN, Đại Úy Bộ Binh, Cựu Chiến Binh miền Nam Việt Nam.

 

 

THỜI GIAN: Thứ Năm, 27 tháng 4, từ 9 đến 10 giờ sáng.

ĐỊA ĐIỂM: Trường Tiểu Học Murdy, 14851 Donegal Drive, Garden Grove

GIỮ CHỖ: Vui lòng liên lạc Abby Broyle, Trưởng Phòng Quảng Bá Thông Tin GGUSD tại abroyles@ggusd.us để giữ chỗ