GGUSD Hosts Community Resource and Health Fair for Parents of Preschoolers - article thumnail image

GGUSD Tổ Chức Buổi Giới Thiệu về Y Tế và Nguồn Hỗ Trợ Cộng Đồng cho Phụ Huynh Lớp Vườn Trẻ

Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) mời quý phụ huynh lớp vườn trẻ đến tham dự Buổi Giới Thiệu về Y Tế và Nguồn Hỗ Trợ Cộng Đồng năm 2018 vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 10, từ 2:30-5:30 chiều tại Trung Tâm Giáo Dục Clinton Corner.

Chương trình sẽ bắt đầu với phần sinh hoạt nhằm thông báo cùng các gia đình về những cơ quan trong cộng đồng có dịch vụ cung cấp các nguồn hỗ trợ và giúp đỡ các em nhỏ, sẽ có khám sức khoẻ miễn phí và những sinh hoạt vui tươi khác.

Tiến Sĩ Gabriela Mafi, Học Khu Trưởng GGUSD và Emma Druitt, Trưởng Ban Điều Hành Chương Trình Vườn Trẻ sẽ thuyết trình vào lúc 4:00 chiều để thông báo cùng phụ huynh những tin tức hữu ích về việc chuẩn bị cho học sinh vườn trẻ được thành công trong việc học, cách liên lạc với nhà trường, và sự chăm lo việc học tập của các em ở nhà. Phụ huynh cũng có cơ hội để trúng các phần thưởng.

Bà Teri Rocco, Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục, phát biểu: “GGUSD sẽ không thể thành công như thế này nếu không có các vị phụ huynh tận tuỵ đã làm tất cả để đóng góp vào việc giáo dục con em khi ở nhà. Buổi Giới Thiệu về Y Tế và Nguồn Hỗ Trợ Cộng Đồng là dịp để các phụ huynh có con nhỏ trong học khu nối kết tình thân với nhau và hỗ trợ sự phát triển và sức khoẻ của con em.”

Phần thuyết trình sẽ bằng tiếng Anh và sẽ được thông dịch sang tiếng Tây-ban-nha, tiếng Việt, và tiếng Đại Hàn. Sẽ có dịch vụ giữ trẻ dành cho những em tuổi từ hai đến mười.

Trung Tâm Giáo Dục Clinton Corner toạ lạc tại 13581 Clinton St. thành phố Garden Grove.