GGUSD High Schools Recognized As American Best High Schools  for 4 Consecutive Years - article thumnail image

Trong 4 Năm Liền, Các Trường Trung Học Cấp II Của GGUSD Được Tuyên Dương là Trường Dạy Giỏi Nhất Hoa Kỳ

Trong bốn năm liên tục, tất cả bảy trường trung học phổ thông của Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) đã được báo U.S. News and World Report xếp vào danh sách Những Trường Trung Học Dạy Giỏi Nhất Hoa Kỳ.

Trong danh sách Những Trường Trung Học Dạy Giỏi Nhất Hoa Kỳ năm 2021, các trường trung học cấp II của GGUSD được xếp vào nhóm 662 trường đứng đầu California, 266 trường đứng đầu khu vực đô thị Los Angeles và các vùng phụ cận, và 4,500 trường đứng đầu trên toàn quốc trong gần 18,000 trường.

Bốn trường của GGUSD trong số 200 trường đứng đầu California là:

  • Trường Trung Học Cấp II La Quinta đứng hạng #52 ở California, hạng #20 ở khu vực LA và các vùng phụ cận, và hạng #391 trên toàn quốc
  • Trường Trung Học Cấp II Garden Grove đứng hạng #177 ở California, hạng #81 ở khu vực LA và các vùng phụ cận, và hạng #1,190 trên toàn quốc
  • Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande đứng hạng #179 ở California, hạng #82 ở khu vực LA và các vùng phụ cận, và hạng #1,204 trên toàn quốc, và
  • Trường Trung Học Cấp II Pacifica đứng hạng #185 ở California, hạng #85 ở khu vực LA và các vùng phụ cận, và hạng #1,247 trên toàn quốc.

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân phát biểu: “Chúng tôi rất hãnh diện về các học sinh của GGUSD liên tục đạt được danh hiệu xuất sắc trong việc học. Giải thưởng này nêu bật công lao chung của các giáo viên và nhân viên GGUSD đã thành công trong việc chuẩn bị cho các học sinh trung học sẵn sàng vào đại học, chọn nghề, và đạt nhiều thành tựu sau khi tốt nghiệp trung học.”

Báo U.S. News and World Report đã phân tích các dữ liệu của hơn 24,000 trường trung học công lập trên toàn quốc và trao giải thưởng quốc gia cho gần 18,000 trường. Việc xếp hạng dựa trên kết quả các kỳ khảo sát môn đọc và toán của tiểu bang, sự thành công trong việc chuẩn bị vào đại học bao gồm các lớp Trình Độ Cao, giáo trình kết hợp trình độ đại học, thành tựu của những học sinh chịu nhiều thiệt thòi, và tỷ lệ tốt nghiệp.