GGUSD Expands Meal Service Program to 13 Locations - article thumnail image

GGUSD sẽ cung cấp bữa ăn trưa tại 13 Địa Điểm

Bắt đầu từ thứ hai, 16 tháng ba, để bảo đảm cho các em có đủ dinh dưỡng khi nhà trường không giảng dạy, Khu Học Chính Garden Grove sẽ có chương trình cung cấp phần ăn miễn phí theo cách người nhận lái xe qua hay đi bộ đến chỗ phát thức ăn. Chương trình cung câp bữa ăn miễn phí từ 11 giờ 30 sáng đến 1 giờ  trưa dành cho các em từ 18 tuổi trở xuống và cho người khuyết tật không kể tuổi tác. Tất cả trẻ em và người lớn khuyết tật đều phải có mặt khi nhận thức ăn.

 

Có 13 địa điểm phân phát thức ăn:

 • Alamitos Intermediate School, 12381 Dale St., Garden Grove
 • Bell Intermediate School, 12345 Springdale St., Garden Grove
 • Fitz Intermediate School, 4600 West McFadden Ave. Santa Ana
 • Irvine Intermediate School, 10552 Hazard Ave., Santa Ana
 • Ralston Intermediate School, 10851 Lampson Ave., Garden Grove
 • Peters K-3 Elementary, 13162 Newhope St., Garden Grove
 • Bolsa Grande High School, 9401 Westminster Ave., Garden Grove
 • Garden Grove High School, 11271 Stanford Ave., Garden Grove
 • La Quinta High School, 10372 McFadden Ave., Westminster
 • Los Amigos High School, 16566 Newhope St., Fountain Valley
 • Pacifica High School, 6851 Lampson Ave., Garden Grove
 • Rancho Alamitos High School, 11351 Dale St., Garden Grove
 • Santiago High School, 12342 Trask Ave., Garden Grove

  Nếu chọn cách lái xe đến nơi cung cấp thực phẩm đã nêu, để bảo đảm an toàn trong suốt thời gian phân phát thức ăn, mong quý vị vui lòng ngồi yên trong xe.