GGUSD Celebrates Students’ Artistic Achievements at 44th Annual Art Show - article thumnail image

GGUSD Chúc Mừng Thành Tựu về Nghệ Thuật của Học Sinh tại Buổi Triển Lãm Nghệ Thuật Hàng Năm Lần Thứ 44

Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) đã tổ chức Buổi Triển Lãm Nghệ Thuật hàng năm lần thứ 44 có tên gọi Những Ấn Tượng Đầu Tiên (First Impressions Art Show) để tưởng thưởng tài năng nghệ thuật của hàng trăm học sinh thuộc mọi cấp lớp từ vườn trẻ đến trung học. Phần trao giải thưởng đã diễn ra tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Garden Grove vào thứ bảy, ngày 2 tháng 4, 2022 với sự tham dự đông đảo của phụ huynh, học sinh, và các thành viên trong cộng đồng.

Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, Ông Steve Jones đã trao Giải Thưởng của Thị Trưởng cho em Christy Tran, học sinh lớp 4 trường Tiểu Học Post với tác phẩm 3 chiều tựa đề “Red Panda” (Gấu Trúc Đỏ). Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, ông Bob Harden đã trao Giải Thưởng của Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục cho em Kelly Hoang, học sinh lớp 11 trường Trung Học Cấp II Pacifica với tác phẩm vẽ bằng phấn tiên tựa đề “One in a Million” (Một Giữa Muôn Triệu). Ông Bob Harden, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, đã phát biểu: “Chương Trình Nghệ Thuật Tạo Hình và Trình Diễn của GGUSD rất đặc sắc và đã được giải thưởng, các giáo viên của học khu rất xứng đáng được tán thưởng vì đã tạo cho học sinh những cơ hội vững chắc để bồi đắp và thể hiện tài năng nghệ thuật.”

Tiến Sĩ Gabriela Mafi đã trao Giải Thưởng của Học Khu Trưởng cho em Vanessa Le, học sinh lớp 7 trường Trung Học Cấp I Irvine với tác phẩm vẽ bằng phấn dầu, tựa đề “Psychedelic Frida” (Frida Trong Ảo Giác).

Giải Xuất Sắc cấp Vườn Trẻ-Lớp 6 được trao cho em Elen Thach, học sinh lớp 6 trường Tiểu Học Cook với tác phẩm vẽ bằng màu nước, tựa đề “Hua Cheng/Heaven Official’s Blessing/TGCF” (Hua Cheng/ Phúc Lành Của Thiên Đàng/TGCF).

Giải Xuất Sắc cấp lớp 7-8 được trao cho em Hailey Nguyen, học sinh lớp 8 trường Khoa Học Điện Toán Fitz với tác phẩm bằng bút chì màu, tựa đề “Distorted Grief” (Nỗi Đau Biến Dạng).

Giải Xuất Sắc cấp lớp 9-12 được trao cho em Ella Garcia, học sinh lớp 12 trường Trung Học cấp II Pacifica với tác phẩm bằng gốm nung 3 chiều, tựa đề “Ramen Bowl” (Tô Mì).


Bức tranh con hổ in trên tờ chương trình là tác phẩm vẽ bằng sơn acrylic của em Lauren Ho, học sinh lớp 7 trường Trung Học Cấp I Walton.

Ngoài ra, những học sinh GGUSD đã có tác phẩm tham dự sinh hoạt Open Streets (Mở Đường) của thành phố và hiện đang trưng bày tại công viên Village Green gồm:  Aaron Bautista, học sinh trường Los Amigos; Ignacio Bernal học sinh trường Santiago; Jesse Gutierrez học sinh trường Santiago; Vicky Ha học sinh trường Fitz; Bryan Mejia học sinh trường Los Amigos; William No học sinh trường Los Amigos; My Nguyen học sinh trường Hare; Jeremy Nguyen học sinh trường Los Amigos; Graziela Pachelli học sinh trường Fitz; Daniel Palacios học sinh trường Los Amigos; và Amy Reynosa học sinh trường Santiago. Nhiều ban nhạc học sinh đã trình diễn tại sinh hoạt Open Streets, bao gồm: ban nhạc kích động (rock) trường Nghệ Thuật Bryant Arts Academy, ban hợp ca trường Tiểu Học Northcutt và ban nhạc jazz trường Bolsa Grande.

Sinh hoạt đã diễn ra tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Garden Grove và các tác phẩm được trưng bày tại phòng triển lãm The Courtyard Center từ thứ hai, ngày 4 tháng 4 đến thứ năm, ngày 7 tháng 4 trong thời gian từ 8:00 sáng-8:00 tối. Các nhân viên GGUSD: Stacy Harris, Điều Phối Viên Chương Trình Nghệ Thuật Tạo Hình và Trình Diễn cùng Matt Franklin, Giáo Viên Chuyên Nhiệm đã đứng ra tổ chức buổi triển lãm nghệ thuật cho học khu.

Những học sinh đoạt giải thưởng cũng sẽ được tuyên dương tại buổi họp sắp tới của Hội Đồng Giáo Dục và tác phẩm của các em sẽ được trưng bày trong văn phòng khu học chính cho đến hết năm.


###

Hình ảnh: Trong buổi Triển Lãm Nghệ Thuật hàng năm lần thứ 44 có tên gọi “First Impressions” (Những Ấn Tượng Đầu Tiên), Tiến Sĩ Gabriela Mafi đang trao Giải Thưởng của Học Khu Trưởng cho em Vanessa Le, học sinh lớp 7 trường Trung Học Cấp I Irvine với tác phẩm vẽ bằng phấn dầu, tựa đề “Psychedelic Frida” (Frida Trong Ảo Giác).