GGUSD Board of Education to Host Virtual Choose Wellness Event (1) - article thumnail image

Mời Quý Vị Tham Dự Buổi Hội Thảo về Sự Lành Mạnh và Sức Khoẻ Tâm Thần

 

Kính Thưa Quý Phụ Huynh của GGUSD,

Vẫn còn thời gian để quý vị ghi danh tham dự các hội thảo về sự lành mạnh và sức khoẻ tâm thần, là một phần trong Buổi Hướng Dẫn Chọn Sự Lành Mạnh của GGUSD được tổ chức trên Zoom vào lúc 5:30 chiều - 7:30 tối thứ hai, ngày 8 tháng 3. Tiến Sĩ Gabriela Mafi, Học Khu Trưởng GGUSD sẽ mở lời khai mạc vào lúc 5:30 chiều và sau đó là hai buổi hội thảo về sự lành mạnh và sức khoẻ tâm thần (5:50 - 6:35 chiều và 6:40 chiều - 7:25 tối). Chương trình hội thảo này được soạn để đặc biệt hỗ trợ phụ huynh và trình bày về nhiều đề tài, bao gồm sự lo âu và căng thẳng vì COVID-19, các mối quan hệ lành mạnh, giữ học sinh an toàn trên mạng, ngăn ngừa nạn tự tử, và nhiều đề tài khác.

 

Giữ Chỗ Trước: Vui lòng giữ chỗ trước và chọn các đề tài hội thảo quý vị muốn tham dự tại https://bit.ly/ChooseWellness2021

                                                                                                   

Thông Dịch: Sẽ có thông dịch tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam, Đại Hàn và Ả Rập. Quý vị nào cần thông dịch, vui lòng đăng nhập lúc 5:00 chiều để được hướng dẫn cách sử dụng tính năng thông dịch trên Zoom.

 

Đường Dẫn vào Tham Dự và Danh Sách các Đề Tài Hội Thảo: (Bấm vào đây để xem nội dung khái quát của từng đề tài). Tuy chúng tôi muốn tất cả phụ huynh giữ chỗ và chọn trước các hội thảo quý vị muốn tham dự, quý vị cũng có thể dùng những đường dẫn này để dễ dàng vào dự các hội thảo trong ngày thứ hai.

 

Phần Tiếp Đón Mở Đầu của Tiến Sĩ Gabriela Mafi, Học Khu Trưởng GGUSD và Sở Y Tế Hạt Orange cập nhật về tình hình COVID-19

Chỉ có Phần 1 (bắt đầu lúc 5:30 chiều)

Đường dẫn: http://bit.ly/ggusdChooseWellness

 

 

Sự Lo Âu, Căng Thẳng, và Tác Động của COVID-19

Trình bày: CHOC

Đường dẫn: http://bit.ly/AnxDepCovidImpact

 

Tạo Dựng Mối Quan Hệ Kiên Cường và Lành Mạnh

Trình bày: Sở Giáo Dục Hạt Orange

Đường dẫn: http://bit.ly/ResilienceWellness

Thanh Thiếu Niên Rèn Luyện Tính Kiên Cường trong thời kỳ Đại Dịch 

Trình bày:Bệnh Viện Nhi Đồng Hạt Orange

Đường dẫn:  http://bit.ly/ResilientYouthPandemic 

 

Nguyên Nhân và Hậu Quả: Hút Thuốc và Sử Dụng Thuốc Lá trong Cộng Đồng LGBTQ+

Trình bày: Trung Tâm LGBTQ+ Hạt Orange

Đường dẫn: http://bit.ly/SmokeTobLGBTQ

 

Nhận Thức về Cảm Xúc trong Môi Trường Đa Văn Hoá

Trình bày: Liên Hiệp Cộng Đồng Á Châu Quần Đảo Thái Bình Dương tại OC

Đường dẫn: http://bit.ly/MultiCulturalAwareness

 

Phụ Huynh-trong-Thời Đại Kỹ Thuật: Giữ Con Em An Toàn, Vui Tươi, và Lành Mạnh trong Thời Đại Kỹ Thuật Số

Trình bày: Sở Giáo Dục Hạt Orange

Đường dẫn: http://bit.ly/PluggedinParents

 

Môi Trường Học Tập An Toàn và Thân Thiện

Trình bày: Don Han, Tổ Chức OC Human Relations

Đường dẫn: http://bit.ly/SafeWelcomingSchools

 

An Toàn Ngay Từ Đầu

Trình bày: Victoria Johnson, M.A., Chuyên Viên Chương Trình, Dịch Vụ Giáo Dục Ấu Nhi

Tổ Chức: OCDE

Đường dẫn: http://bit.ly/SafeFromStart

 

 Giúp Phụ Huynh Giảm Bớt Sự Căng Thẳng

Trình bày: Brian H. Ton, Giám Đốc Điều Hành

Tổ chức: Illumination Institute

Đường dẫn: http://bit.ly/StressReductionParents

 

 Ngăn Ngừa Nạn Thanh Thiếu Niên Tự Tử

Trình bày: Kimberly Jow, MPH CHES, Điều Phối Viên Giao Tế và Huấn Luyện

Tổ chức: Didi Hirsch

Đường dẫn: http://bit.ly/YSuicidePrev