GGUSD Board of Education Makes Decision to Suspend Classes - article thumnail image

Hội Đồng Giáo Dục GGUSD Quyết Định Đóng Cửa Trường

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, và để đồng bộ với các học khu lớn khác trong vùng thành thị trên toàn tiểu bang, Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove quyết định sẽ cho ngưng các lớp học. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ thứ hai 16 tháng ba cho hết ngày thứ sáu 3 tháng tư, và kế tiếp theo đó là tuần nghỉ mùa xuân từ ngày 6 tháng tư đến hết ngày 10 tháng tư. Tuy chúng ta chưa xác định có trường hợp nhiễm coronavirus (COVID-19) nào trong các trường hoặc trong cộng đồng nhưng quyết định này là biện pháp thận trọng để phòng ngừa việc lan truyền của COVID-19. Chi tiết cập nhật sẽ được gửi về nhà và đăng trên trang nhà của khu học chính cũng như trên các mạng truyền thông xã hội liên quan đến các chỉ dẫn và những hỗ trợ khác dành cho học sinh và gia đình.

Để biết thêm các thông tin mới nhất và những cập nhật sắp tới về coronavirus cũng như các biện pháp phòng ngừa của GGUSD, vui lòng vào trang mạng của học khu:

https://ggusd.us/coronavirus-info