GGUSD Board of Education Extends Suspension of In-Person Class  through May 8 - article thumnail image

Hội Đồng Giáo Dục GGUSD Gia Hạn Thời Gian Học Ở Nhà Đến Ngày 8 Tháng 5

Hôm nay, Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove đã quyết định gia hạn thời gian học ở nhà cho đến hết ngày thứ Sáu, 8 tháng 5. Học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày thứ Hai, 11 tháng 5. Hội Đồng Giáo Dục cũng cho phép học khu trưởng được quyền gia hạn thời gian tạm đóng cửa trường trong tương lai mà không cần phải có một cuộc họp đặc biệt với hội đồng.

Quyết định của hội đồng giáo dục cùng đồng loạt với quyết định của các học khu thành thị khác trong hạt và tiểu bang của chúng ta nhằm tuân theo chỉ thị của liên bang và tiểu bang để phòng chống COVID-19 lây lan bằng cách giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp.

Ông Walter Muneton, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, phát biểu: “Trong thời gian gần đây, các cơ quan chính phủ tiểu bang và liên bang đã đẩy mạnh những nỗ lực để chống lại sự lây lan của coronavirus, bao gồm việc gia hạn thời gian ở nhà. Quyết định của hội đồng giáo dục phản ảnh sự cam kết tuyệt đối của học khu trong việc giữ cho cộng đồng được an toàn.”

Sau tuần nghỉ mùa Xuân thường lệ từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 4, GGUSD sẽ tiếp tục cung cấp cho các em học sinh các chương trình học tại nhà có phẩm chất cao. Mọi gia đình có thể vào trang https://ggusd.us/covidresources để tìm các nguồn hỗ trợ cho việc học tại nhà. Bên cạnh đó, sau kỳ nghỉ, GGUSD sẽ tiếp tục chương trình phân phát thức ăn miễn phí cho các em học sinh theo kiểu tới lấy mang đi (Grab and Go) tại 13 địa điểm vào các ngày thứ Hai và thứ Tư, từ 11:00 đến 1:00 trưa.