GGUSD Board Approves Resolution Recognizing 10 CA Distinguished Schools - article thumnail image

Hội Đồng Giáo Dục GGUSD Chấp Thuận Nghị Quyết Công Nhận 10 Trường Ưu Tú Của California

Trong buổi họp ngày 21 tháng 3, Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove đã chấp thuận Nghị Quyết số 22 công nhận mười trường của học khu đạt danh hiệu Những Trường Ưu Tú California 2023, trước đó tám trong số mười trường này đã bị tiểu bang từ chối danh hiệu này chỉ vì yếu tố học sinh vắng mặt trong thời gian đại dịch COVID-19. Nghị Quyết cũng chỉ trích Bộ Giáo Dục California không công bằng trong cách tính tỷ lệ học sinh thường xuyên vắng mặt trong thời kỳ COVID-19, cho đó là vấn đề liên quan đến cơ hội công bằng trong xã hội nhằm trừng phạt những trường thuộc khu vực nghèo khó nhất đã bị ảnh hưởng nặng nề trong thời kỳ đại dịch.

Danh sách tám trường được Hội Đồng Giáo Dục tuyên dương lẽ ra đã nhận danh hiệu Trường Ưu Tú 2023 California nếu không xét đến tiêu chuẩn vắng mặt trong giai đoạn COVID-19, bao gồm trường tiểu học Anthony, Barker, Excelsior, Garden Park, Hazard, Morningside, và Patton. Hai trường tiểu học Allen and Cook là hai trường duy nhất được Bộ Giáo Dục công nhận là Trường Ưu Tú California tại buổi lễ khen thưởng trong tháng vừa qua.

 Bộ Giáo Dục California (CDE) tuyển chọn và công nhận Các Trường Ưu Tú 2023 California dựa trên dữ liệu trong niên học 2021-2022, báo cáo trên Bảng Kiểm Tra Thành Quả Học Đường về năm lãnh vực bao gồm Anh Ngữ, Toán, Sự Tiến Bộ của Học Sinh Trau Giồi Anh Ngữ, Tỷ Lệ Đuổi Học Tạm Thời và Vắng Mặt Thường Xuyên. Số liệu Học Sinh Thường Xuyên Vắng Mặt bao gồm tỷ lệ vắng mặt có phép và không phép kể cả những trường hợp vắng mặt liên quan đến COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y Tế Tiểu Bang và Sở Y Tế Quận, Hạt trong suốt thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch.

 Theo Nghị Quyết số 22, các gia đình học sinh phải tuân theo hướng dẫn cách ly và cô lập của tiểu bang và quận hạt, bao gồm thời gian cô lập và cách ly trung bình là 10 ngày, và phải nghỉ học thêm khi có bất kỳ hai triệu chứng nào trở lên sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Những quy định này còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cho những gia đình sống trong các khu dân cư đông đúc (nơi cư trú có tới gấp hai hoặc ba lần số người ở chung) khi các em buộc phải cách ly 20 ngày trong hoàn cảnh không thể cô lập với những trẻ khác trong nhà, không nhận đầy đủ sự hỗ trợ, thử nghiệm, hay bảo hiểm y tế.

 Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Walter Muneton phát biểu: “Khi tiểu bang phạm sai lầm gây ảnh hưởng đến các trường của chúng ta, điều quan trọng là chúng ta cần lên tiếng bênh vực cho các em học sinh khi đã đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe khác và xứng đáng với danh hiệu Trường Ưu Tú California.” Chúng ta vô cùng hãnh diện về những thành tích cao của các trường chúng ta qua các kỳ thi của tiểu bang và thành công trong việc thu hẹp khoảng cách về thành tích học vấn; Chúng ta sẽ tuyên dương những thành quả mà các em đã đạt được.

 Học khu trưởng Học Khu Garden Grove, Tiến Sĩ Gabriela Mafi, và hội đồng giáo dục đã yêu cầu Bộ Giáo Dục xem lại các dữ liệu dùng để xét chọn danh hiệu Trường Ưu Tú, loại bỏ yếu tố vắng mặt thường xuyên trong giai đoạn đại dịch COVID-19, và công bố lại danh hiệu Trường Ưu Tú California năm 2023 cho những trường xứng đáng.

Học Khu Trưởng Mafi và Hội Đồng Giáo Dục cũng thông báo cho các vị dân cử tiểu bang về quyết định không công bằng đối với việc dùng yếu tố vắng mặt thường xuyên trong thời đại dịch COVID-19, bên cạnh việc loại bỏ 8 trường GGUSD khỏi danh hiệu Trường Ưu Tú California, đồng thời đưa 21 trường của GGUSD vào danh sách cần Hỗ Trợ và Cải Tiến Hơn (ATSI) của tiểu bang. Nếu loại bỏ yếu tố học sinh vắng mặt trong thời gian COVID-19 thì 21 trong số 32 trường sẽ không thuộc diện ATSI.

###

Hình: Trong buổi họp ngày 21 tháng 3, Hội Đồng Giáo Dục đã tuyên dương mười trường đạt danh hiệu Trường Ưu Tú California 2023, tám trong số đó đã bị từ chối danh hiệu này chỉ vì tỷ số vắng mặt của học sinh trong giai đoạn COVID-19. Trong hình, Hội Đồng Giáo Dục tuyên dương Hiệu Trưởng Jennifer Carter và nhân viên trường Tiểu Học Excelsior, là một trong tám trường xứng đáng nhận danh hiệu Trường Ưu Tú California.