GGUSD AVID Students Awarded College Scholarships at Senior Standout Event - article thumnail image

Học Sinh Chương Trình AVID (Cá Nhân Quyết Tâm Thăng Tiến) của GGUSD Được Trao Học Bổng Đại Học Trong Buổi Khen Thưởng Học Sinh Lớp 12 Có Thành Tích Nổi Bật

Vào ngày 15 tháng 4, trong buổi Tuyên Dương Học Sinh Lớp 12 Có Thành Tích Nổi Bật , Sở Giáo Dục Hạt Orange (OCDE) đã tổ chức buổi lễ trao tặng hơn $156,000 Mỹ kim tiền học bổng đại học cho 18 em học sinh lớp 12 thuộc chương trình AVID năm 2024 của GGUSD. Buổi lễ này tuyên dương những học sinh lớp 12 xuất sắc của chương trình AVID tại các trường trung học cấp II trong toàn Hạt Orange. Học sinh Trường Trung Học Cấp II Garden Grove có vinh dự phát biểu trong phần mở đầu buổi lễ.

Ông Bob Harden, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục của GGUSD nhấn mạnh: "Chương trình AVID tạo thêm nhiều cơ hội để các học sinh sẵn sàng thành công trên đường đời và chúng tôi rất vui mừng khi được tuyên dương những học giả AVID hàng đầu này. Những học bổng này giúp thay đổi cuộc sống và biến giấc mơ đại học thành hiện thực."

Các em học sinh lớp 12 xuất sắc của GGUSD gồm có Sky Bui, Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande; Henry Vu, Trường Trung Học Cấp II Garden Grove; Tawnie Ngo, Trường Trung Học Cấp II La Quinta; Kimberly Balbuena, Trường Trung Học Cấp II Los Amigos; Matthew Do, Trường Trung Học Cấp II Pacifica; An Bui-Phan, Trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos; và Tan Nguyen, Trường Trung Học Cấp II Santiago.

Các em học sinh nhận học bổng từ $1,500 đến $20,000 Mỹ kim bao gồm Benjelee Nguyen, Adrian Pineda và Sky Bui thuộc Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande; Leah Cao, Joshua Ramos và Henry Vu thuộc Trường Trung Học Cấp II Garden Grove; Tawnie Ngo và Tam Nguyen thuộc Trường Trung Học Cấp II La Quinta; Kimberly Balbuena thuộc Trường Trung Học Cấp II Los Amigos; Megan Stratton, Eva Valenzuela, Jocelyn Le, Koi Pham và Matthew Do thuộc Trường Trung Học Cấp II Pacifica; Tommy Nguyen và An Bui-Phan thuộc Trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos; và Tan Nguyen thuộc Trường Trung Học Cấp II Santiago.

GGUSD luôn dẫn đầu trong việc chuẩn bị cho học sinh vào đại học, hơn hẳn hạt và tiểu bang về số lượng học sinh lớp 12 hoàn thành những bài thi tuyển vào đại học đầy cam go, chủ yếu nhờ vào việc phổ biến và thực hiện chương trình AVID tại các trường trong học khu. Trường Trung Học Cấp I Alamitos, Trường Trung Học Cấp I Doig và Trường Trung Học Cấp II Santiago được chương trình AVID xếp vào hàng các trường kiểu mẫu trên toàn quốc. GGUSD thường xuyên áp dụng các phương pháp AVID, gia tăng cơ hội tham gia AVID ở cấp tiểu học song song với việc cung cấp AVID như là môn học nhiệm ý tại tất cả các trường trung học cấp I và II.