GGUSD Announces Graduation Ceremony Schedule for Class of 2024 - article thumnail image

GGUSD Thông Báo Lịch Trình Lễ Tốt Nghiệp Niên Khoá 2024

 

Khu Học Chính Garden Grove sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 3,300 học sinh lớp 12 của 8 trường trung học cấp II vào ngày Thứ Ba, 28 tháng 5 và ngày Thứ Tư, 29 tháng 5. Lễ tốt nghiệp Niên Khóa 2024 sẽ được tiến hành tại Sân Vận Động Tưởng Niệm Michael A. Monsoor của Trường Trung Học Cấp II Garden Grove, toạ lạc tại 11271 Stanford Avenue, Garden Grove và tại Sân Vận Động Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande, toạ lạc tại 9401 Westminster Avenue, Garden Grove. Tất cả các buổi lễ tốt nghiệp trung học cấp II sẽ được ghi hình trực tiếp. Quý phụ huynh có thể theo dõi thời gian, địa điểm và chương trình, cũng như xem trực tiếp các buổi lễ tốt nghiệp trung học cấp II khoá 2024 trên trang mạng https://grad.ggusd.us/

 

Lịch trình lễ tốt nghiệp Khoá 2024 vào Thứ Ba, ngày 28 tháng 5:

 

TRƯỜNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Đường Dẫn Ghi Hình Trực Tiếp

Bolsa Grande

2:00

Sân Vận Động Bolsa

https://bit.ly/bghs2024

Garden Grove

2:00

Sân Vận Động Monsoor

https://bit.ly/gghs24

Santiago

6:00

Sân Vận Động Monsoor

https://bit.ly/shscavs24

La Quinta

6:00

Sân Vận Động Bolsa

https://bit.ly/lqhs2024

 

Lịch trình lễ tốt nghiệp Niên Khóa 2024 vào Thứ Tư, ngày 29 tháng 5:

TRƯỜNG

 

THỜI GIAN

 

ĐỊA ĐIỂM

Đường Dẫn Ghi Hình Trực Tiếp

Rancho Alamitos

3:00

Sân Vận Động Bolsa

https://bit.ly/rahs2024

Los Amigos

3:00

Sân Vận Động Monsoor

https://bit.ly/lobos2024

Hare

6:00

Trường Hare

https://bit.ly/hukies24

Pacifica

6:30

Sân Vận Động Bolsa

https://bit.ly/phsgrad24