GGUSD and GGPD Highlight Zero Tolerance for School Threats - article thumnail image

GGUSD và GGPD Cương Quyết Không Khoan Nhượng Đối Với Những Lời Đe Doạ Trường Học

Vào thứ Ba, ngày 16 tháng 8, 2022, Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD), ban điều hành học khu, cùng các đại diện Sở Cảnh Sát Garden Grove (GGPD), Sở Cảnh Sát Fountain Valley, Sở Cảnh Sát và Sở Cứu Hoả Hạt Orange, Sở Cảnh Sát Santa Ana và Sở Cảnh Sát Westminster đã tiến hành buổi họp nội bộ để thảo luận về những lời đe doạ đối với trường học và đề ra các biện pháp an toàn nhằm bảo vệ cho học sinh và nhân viên. Sau buổi họp, Khu Học Chính Garden Grove và Sở Cảnh Sát Garden Grove đã ban hành thông báo chung về chính sách cương quyết không khoan nhượng đối với những lời đe doạ trường học. 

“An toàn trường học là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không khoan nhượng đối với bất cứ ai đưa ra lời đe dọa một học sinh, nhóm học sinh hoặc cộng đồng trường. Khi biết có lời đe dọa, cho dù có đáng tin hay không, chúng tôi sẽ điều tra và truy tố theo pháp luật đến mức tối đa.”

“Thông thường, học sinh nghĩ rằng chỉ là chuyện đùa khi đăng những lời đe dọa trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ điều tra tất cả những lời đe doạ đăng trên mạng xã hội để xác định xem điều đó có đáng tin hay không. Ngay cả khi lời đe dọa được xác định là không đáng tin, học sinh đưa ra lời đe dọa đó vẫn phải chịu biện pháp kỷ luật.”

“Việc đăng hoặc đăng lại một lời đe dọa cáo buộc trên mạng xã hội, trước khi thông tin được trình báo và điều tra cũng là bất hợp pháp. Đăng tải và lan truyền những tin đồn thất thiệt về các lời đe dọa gây ra sự sợ hãi không cần thiết, làm gián đoạn ngày học và lãng phí các nguồn nhân lực quý giá. Người cố ý lan truyền các lời đe dọa (thật hay giả) có thể bị bắt và kết trọng tội, bao gồm báo cáo sai về trường hợp khẩn cấp và có ý định khủng bố. Người bị kết tội có thể bị đưa đến trại cải huấn dành cho trẻ vị thành niên và phạt tiền lên đến $ 10,000.00. Hành động thích hợp khi biết được có lời đe dọa là báo cáo ngay với ban giám hiệu trường hoặc gọi 9-1-1. Khi quý vị trình báo lời đe dọa đúng cách, chúng tôi có thể thực hiện ngay lập tức các biện pháp ứng phó nhanh chóng để xác định độ tin cậy của lời đe dọa. "

 “Sở Cảnh Sát Garden Grove có năm Cảnh Sát Viên Hỗ Trợ Học Đường (SRO) tận tụy và làm việc toàn thời gian để bảo vệ các trường học Garden Grove. GGUSD tiếp tục hợp tác chặt chẽ với GGPD và các cơ quan công lực địa phương khác để khai triển kế hoạch ứng phó trường hợp khẩn cấp nhằm bảo đảm các trường trong học khu vẫn là nơi an toàn nhất cho học sinh chúng ta.”

 

###

Để trình báo một tội ác hoặc sự việc đáng lưu tâm, như những lời đe doạ, bao gồm đối với thầy cô hay ban giám hiệu trường, và không cần tiết lộ danh tính, hãy gọi WeTip ở số 1-800-782-7463.

 

 Bấm Vào Đây để xem video PSA (Thông Báo về Dịch Vụ Công Cộng) của GGUSD và GGPD về lời đe doạ đối với trường học.