GGUSD Adds School Resource Officer for Santa Ana Schools - article thumnail image

GGUSD Bổ Sung Thêm Cảnh Sát Hỗ Trợ Học Đường Cho Các Trường Thuộc Thành Phố Santa Ana

Tuần này, Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) hân hoan chào đón Hạ Sĩ Anthony Pacheco, Cảnh Sát thành phố Santa Ana và là thành viên mới nhất của nhóm Cảnh Sát Hỗ Trợ Học Đường (SRO) của học khu. Hạ Sĩ Pacheco đảm trách cả sáu trường học của GGUSD trong Thành Phố Santa Ana, bao gồm Trường Trung Học Cấp I Chuyên Sinh Ngữ Fitz, cùng các trường tiểu học Hazard, Heritage, Newhope, Rosita và Russell.

Hạ Sĩ Pacheco gia nhập nhóm SRO hiện tại của học khu gồm có một trung sĩ và sáu sĩ quan tuyên thệ làm việc toàn thời gian cùng với sự hỗ trợ của 3 cảnh khuyển do Sở Cảnh Sát Garden Grove đặc biệt tuyển chọn và huấn luyện, cũng như một cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát Westminster. Trong khi phần lớn các trường của GGUSD nằm trong thành phố Garden Grove, học khu cũng có bốn trường thuộc thành phố Fountain Valley, sáu trường tại thành phố Westminster, sáu trường tại thành phố Santa Ana và một trường tại thành phố Stanton.

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Teri Rocco phát biểu: “Việc giữ an toàn cho các trường học là ưu tiên hàng đầu của học khu. Các Cảnh Sát Viên Hỗ Trợ Học Đường góp phần gìn giữ cộng đồng  và đảm nhận xuất sắc vai trò gia tăng an ninh cho các trường, đồng thời giải quyết những vấn đề liên quan đến trật tự an toàn.” Chúng tôi trân quý sự hợp tác với Sở Cảnh Sát Santa Ana và hãnh diện khi có Hạ Sĩ Pacheco phục vụ cho các trường học của học khu trong vùng Santa Ana.

Với 12 năm kinh nghiệm phục vụ trong ngành công lực, Hạ Sĩ Pacheco đã tuyên thệ khi bắt đầu sự nghiệp của mình tại Hayward, California, sau đó ông gia nhập Sở Cảnh sát Santa Ana vào năm 2015. Ông từng có kinh nghiệm phục vụ với tư cách là sĩ quan huấn luyện, thám tử điều tra nạn ngược đãi trẻ em và cảnh sát tuần tra. Ông còn là Cố Vấn cho Chương Trình Explorer, tình nguyện viên của Liên Đoàn PAAL được ghi nhận với thành tích hỗ trợ thanh thiếu niên trong cộng đồng Santa Ana. Hạ Sĩ Pacheco có bằng Cử Nhân về Luật Hình Sự cũng như bằng Thạc Sĩ về Kỹ Năng Lãnh đạo.