Garden Grove Unified School District Announces Air Conditioning Schedule - article thumnail image

Khu Học Chính Garden Grove Thông Báo Lịch Trình Gắn Máy Điều Hoà Nhiệt Độ

Học Khu Dự Tính Sẽ Hoàn Tất Kế Hoạch Gắn Máy Điều Hoà Không Khí Cho Toàn Học Khu Vào Năm 2020

Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove hân hoan thông báo cùng quý vị lịch hoàn tất kế hoạch gắn máy điều hoà không khí (a/c) cho tất cả các trường vào năm 2020. Hiện tại, 56 trường có hệ thống điều hoà toàn trường, 12 trường còn lại sẽ có máy a/c vào mùa hè năm 2019 và năm 2020. 

Những trường trong danh sách cần hoàn tất hệ thống a/c trong mùa hè năm 2019 gồm có Trường Tiểu Học Crosby, Evans, Excelsior, Morningside, Murdy, Peters lớp Mẫu giáo-lớp 3 và Riverdale. Trường Tiểu Học Brookhurst, Cook, Lawrence, Marshall và Trường Tiểu Học Mitchell sẽ có máy a/c trong mùa hè năm 2020. 

Bob Harden, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục cho biết: “Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc giúp học khu có quỹ tân trang trường học và môi trường học đường cho thế kỷ 21 và hoàn tất kế hoạch gắn máy điều hoà không khí. Hoàn thành được kế hoạch gắn máy lạnh cho toàn học khu là một bước tiến hào hứng. Mặc dù đây là một đề án trong nhiều năm, nhưng các vị lãnh đạo Hội Đồng Giáo Dục và học khu đã quyết tâm hoàn tất công việc này mà vẫn giữ trọn trách nhiệm quản lý tiền của người đóng thuế.”  

Mới cách đây 5 năm, chỉ 15 trường trong học khu có hệ thống máy a/c. Hầu hết các trường của GGUSD được xây vào khoảng thời gian trước đây khi mà hệ thống a/c không được xem là yếu tố căn bản trong việc kiến trúc và xây cất trường học. Trong năm 2010, cử tri GGUSD đã bầu thuận Dự luật A, công khố phiếu đầu tiên của học khu mở đường cho kế hoạch lắp ráp máy a/c qua việc nâng cấp hệ thống điện và cơ sở hạ tầng. Hội Đồng Giáo Dục cam kết việc đáp ứng nhu cầu gắn hệ thống a/c cho tất cả các trường khởi đầu với việc phân bố các quỹ nâng cấp cơ sở của học khu. Con đường thành công dẫn đến công khố phiếu thứ hai của học khu, Dự luật P trong năm 2016, sẽ giúp hoàn tất kế hoạch lắp ráp máy điều hoà nhiệt độ cho toàn học khu. 

Công khố phiếu đầu tiên thuộc Dự luật P được cấp quỹ vào tháng 4, năm 2017 và các viên chức lãnh đạo học khu đã cố gắng hết sức để rút ngắn thời gian thực hiện kế hoạch gắn máy điều hoà từ 10 năm xuống còn 4 năm. 

             

###

           

Khu Học Chính Garden Grove phục vụ hầu hết cư dân thành phố Garden Grove, một phần thành phố Santa Ana, Anaheim, Westminster, Cypress, Stanton và Fountain Valley.