Garden Grove Unified Outperforms State and County on Standardized Test Scores - article thumnail image

Khu Học Chính Garden Grove Vượt Trội Các Học Khu Trong Tiểu Bang và Quận Hạt Về Kết Quả Thi Tiêu Chuẩn

Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) vượt hẳn tiểu bang và quận hạt về tỷ lệ trung bình của học sinh đã đạt hay vượt trên yêu cầu đối với môn Anh Văn (ELA) và cả môn Toán trong bài thi tiêu chuẩn năm 2022. Tuần này, Bộ Giáo Dục California đã công bố kết quả điểm thi trong toàn tiểu bang cho thấy GGUSD đứng hàng thứ 5 trong số các học khu công lập có từ 35,000 học sinh trở lên tại California.

Mùa xuân vừa qua, học sinh GGUSD từ lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11 đã tham gia Bài Khảo Sát Của California Về Trình Độ Và Sự Tiến Bộ Của Học Sinh (CAASPP) về môn Anh Văn (ELA) và Toán sau hai năm gián đoạn do đại dịch. Về môn Ngữ Văn, 59% học sinh đạt hay vượt trên tiêu chuẩn so với 57% học sinh của Hạt Orange và 47% học sinh trong toàn tiểu bang. Về môn Toán, 46% học sinh đạt hay vượt trên tiêu chuẩn so với 45% học sinh của Hạt Orange và 33% học sinh trong toàn tiểu bang.

GGUSD vẫn liên tục vượt trội các học khu khác trong tiểu bang ngay từ năm đầu tiên thực thi bài khảo sát SBAC trong năm học 2014-2015. Đây là năm thứ tư GGUSD vượt trội tỷ lệ trung bình của học sinh Hạt Orange về trong cả hai môn Toán và Anh Văn.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục phát biểu: “Với đội ngũ giáo viên và các chương trình giảng dạy xuất sắc, các trường của GGUSD hỗ trợ sự phát triển của học sinh và liên tục vươn đến sự thành công vượt bực trong học tập. Chúng ta đã làm việc kiên trì để tiến đến mục tiêu học tập, hỗ trợ về lãnh vực cảm xúc và giao tiếp nhằm giải quyết những khó khăn cho học sinh do đại dịch gây ra. Kết quả điểm thi của các em học sinh là phản ảnh của sự quyết tâm đạt thành quả học vấn xuất sắc của cả học sinh và toàn thể nhân viên.”

 

Muốn biết thêm chi tiết về kết quả điểm thi tiểu bang, quý vị vui lòng vào trang mạng https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp