Four GGUSD High Schools Named 2023 AP School Honor Roll Schools - article thumnail image

Bốn Trường Trung Học Cấp II của Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) Được Tuyên Dương Là Các Trường AP Danh Dự năm 2023 

Các Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande, Garden Grove, La Quinta, và Santiago được xếp vào hàng Các Trường AP (Lớp Trình Độ Cao) Danh Dự 2022-23 đạt thành tích xuất sắc trong việc chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào đại học.  

Các Trường AP Danh Dự là giải thưởng tuyên dương các trường đạt thành quả với chương trình AP,  đồng thời tạo cơ hội tham gia cho học sinh.  Hàng năm các trường được xét chọn dựa trên tiêu chuẩn thể hiện sự quyết tâm thúc đẩy các em theo đuổi truyền thống vào đại học, tạo cơ hội để học sinh đạt tín chỉ đại học, đồng thời nỗ lực hết sức để giúp đỡ học sinh vào đại học.

Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục, Luật Sư Nguyễn Lân phát biểu, “Chúng ta rất tự hào về các trường đã đạt được danh hiệu cao quý này và chương trình AP của chúng ta là một trong số những chương trình tốt nhất của tiểu bang. Các trường trung học cấp II của GGUSD thực hiện xuất sắc công việc chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng bước vào trình độ đại học để đạt thành công trên đường đời.”

Nhờ có cơ hội tham gia các lớp song trình của GGUSD, học sinh tốt nghiệp trung học Khóa 2023 của GGUSD đã hoàn tất hơn 7,800 lớp Trình Độ Cao (AP) và đạt được hơn 6,800  tín chỉ đại học. Học sinh GGUSD đạt điểm trung bình 3.3 trong các kỳ thi AP với tỷ lệ đậu là 71%. Tỷ lệ đậu của học khu liên tục cao hơn tỷ lệ trung bình của tiểu bang và của cả nước. 

Chương trình AP của Khu Học Chính Garden Grove bao gồm các môn học thuộc nhiều lãnh vực như nghệ thuật, ngoại ngữ, khoa học, toán, lịch sử và Anh văn.

###

 

Chương trình Advanced Placement® (AP®) của College Board (Hội Đồng Đại Học) tạo điều kiện cho học sinh theo đuổi các lớp cấp đại học với cơ hội đạt tín chỉ đại học, học lớp trình độ cao hoặc cả hai dù đang còn ở bậc trung học cấp II. Với 38 môn học AP, mỗi lớp kết thúc bằng một bài thi đầy cam go, các em sẽ biết cách suy luận, đưa ra các lập luận chặt chẽ và xem xét vấn đề từ nhiều khía cạnh—những kỹ năng chuẩn bị cho các em vào đại học và về sau. Việc tham gia các môn học AP chứng tỏ cho ban tuyển sinh đại học rằng các em đã theo đuổi một giáo trình học khó khăn nhất. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng những học sinh đạt điểm 3 hoặc cao hơn trong Kỳ Thi AP thường đạt thành tích học tập cao hơn và có khả năng tốt nghiệp đại học cao hơn so với những em không học AP.