Emergency Meal Program Important Update - article thumnail image

Thông báo quan trọng của GGUSD về chương trình phục vụ bữa ăn

Thưa quý phụ huynh

Ngày hôm qua, Thống Đốc Newsom đã ban hành lệnh bắt buộc mọi người dân trong tiểu bang không được ra đường, trừ phi có những sinh hoạt thiết yếu, nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn COVID-19. Vui lòng Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết. Lệnh này KHÔNG ảnh hưởng đến chương trình phục vụ bữa ăn Grab and Go (Đến Lấy rồi Đi) hay việc học ở nhà, vì đây vẫn được coi là các dịch vụ thiết yếu.

Trong giai đoạn Khu Học Chính Garden Grove chuyển sang việc học tại nhà, bắt đầu từ thứ Hai, 23 tháng 3, các trường học và văn phòng học khu sẽ không mở cửa phục vụ cho công chúng. Phần lớn nhân viên GGUSD làm việc ở nhà theo lệnh đã ban hành. Nhân viên học khu sẽ trả lời điện thoại hay emails gửi đến trong vòng 72 tiếng.

Các trường học đã phân phối các tập tài liệu cho việc học dưới dạng giấy in hoặc kỹ thuật số và Chromebooks, các giáo viên đã soạn kế hoạch để bảo đảm học sinh được hỗ trợ trong khi học tại nhà. Tuần tới, GGUSD sẽ đưa lên mạng một bộ tài liệu và học cụ với nhiều nguồn tham khảo nhằm hỗ trợ học sinh trong việc học cũng như các nhu cầu về sức khoẻ tâm thần và sự lành mạnh, cùng các dịch vụ trong cộng đồng. Chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ bữa ăn sáng và trưa tại 13 địa điểm từ thứ Hai-thứ Sáu trong thời gian 11 giờ trưa đến 1 giờ trưa.

Chúng tôi hiểu rằng cơn khủng hoảng về y tế công cộng hiện nay đã đưa ra nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp cho các học sinh và gia đình về môi trường học tập mới của chúng ta. Vui lòng vào trang mạng www.ggusd.us/coronavirus  thường xuyên để được cập nhật. GGUSD sẽ tiếp tục cập nhật cho các học sinh và gia đình khi chúng tôi nhận được thêm những hướng dẫn và chỉ thị mới của các viên chức tiểu bang.

Cám ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý vị trong lúc chúng ta cùng hợp tác để ngăn chặn coronavirus khỏi lây lan và để giữ cộng đồng được an toàn và khoẻ mạnh.