Cook Elementary School Earns Top National Recognition for Student Success - article thumnail image

Trường Tiểu Học Cook Được Trao Tặng Bằng Khen Ưu Hạng Quốc Gia Với Thành Tích Giúp Học Sinh Thành Công

Tuần này Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California thông báo rằng Trường Tiểu Học Cook thuộc Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) được tuyên dương danh hiệu Trường Ưu Hạng Năm 2018 Thuộc Đạo Luật Giáo Dục Cấp Tiểu Học và Trung Học ‘2018 National Elementary and Secondary Education Act (ESEA) Distinguished School’.

Trường Tiểu Học Cook là một trong 2 trường duy nhất trên toàn Tiểu Bang California cùng với 100 trường trên toàn quốc được trao tặng bằng khen cao quý này.

Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục, Teri Rocco phát biểu: “Lại một lần nữa, Trường Tiểu Học Cook đã giành được bằng khen quốc gia tuyên dương chương trình giảng dạy và thành quả học tập xuất sắc. Chúc mừng toàn thể ban giám hiệu, giảng huấn, nhân viên và học sinh trường đã làm gương sáng trong việc giúp học sinh thành đạt.”

Đây là bằng khen danh dự thứ hai mà Trường Tiểu Học Cook đã nhận được trong hai năm qua. Trường nhận Giải Nơ Xanh Toàn Quốc Năm 2016 do Bộ Quốc Gia Giáo Dục Hoa Kỳ trao tặng. Sau đó, Trường Cook tiếp tục áp dụng phương pháp giúp học sinh toàn trường phát huy tinh thần cầu tiến, thói quen học tập chuyên cần, tính kiên trì cùng những kỹ năng khác giúp học sinh đạt thành quả trong việc học. Trường Cook cũng có Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh và những chương trình dạy kèm khác giúp học sinh đặt mục tiêu và tuyên dương sự thăng tiến của các em. 

Tại trường Cook, các em học sinh chủ động trong việc gìn giữ văn hoá và môi trường học tập của mình. Một số học sinh giữ vai trò sứ giả hoà bình nhằm khuyến khích các bạn khác cùng hoà thuận với nhau, những học sinh khác tham gia Nhóm Kỹ Thuật để hỗ trợ và hướng dẫn các bạn khi gặp trở ngại về kỹ thuật trong lớp học. Sự tham gia đóng góp của phụ huynh cũng rất mạnh mẽ; phụ huynh có nhiều cơ hội để học hỏi và tham gia các lớp hướng dẫn, phát huy tinh thần lãnh đạo. 

Theo Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California, Chương Trình Tuyên Dương Các Trường Ưu Hạng Thuộc Đạo Luật Giáo Dục Cấp Tiểu Học và Trung Học (ESEA) ghi nhận thành tích học tập xuất sắc của những trường nhận quỹ liên bang. Chương trình này tuyên dương những trường trên toàn quốc nổi bật với thành quả học tập xuất sắc của học sinh cũng như giảm bớt sự chênh lệch về thành quả giữa các nhóm học sinh.   

 

###

Trong hình: Vào năm 2016, Trường Tiểu Học Cook tổ chức buổi lễ đặc biệt để mừng Trường Nhận Giải Nơ Xanh.