Pre-Enrollment for Full-Day Transitional Kindergarten and Full-Day Kindergarten Begins Wednesday, February 28 - article thumnail image

Bắt Đầu Từ Ngày Thứ Tư, 28 tháng 2, Khu Học Chính Garden Grove Sẽ Nhận Ghi Danh Sớm Lớp Mẫu Giáo Sơ Học Và Mẫu Giáo Nguyên Ngày

Kể từ ngày thứ tư, 28 tháng 2, Khu Học Chính Garden Grove (KHCGG) sẽ bắt đầu nhận ghi danh sớm lớp mẫu giáo sơ học và mẫu giáo cho niên học 2018-2019 bắt đầu vào mùa thu. Phụ huynh nên ghi danh trên trang mạng https://enroll.ggusd.us cho con em càng sớm càng tốt và liên lạc với trường học của con em để được trợ giúp thêm. Nếu muốn tìm hiểu thêm các chi tiết về tiến trình ghi danh, phụ huynh hãy vào trang mạng http://www.ggusd.us/pre-enrollmentguide. Mong phụ huynh lưu ý rằng tất cả văn phòng trường tiểu học sẽ đóng cửa trong suốt mùa hè và chỉ nhận ghi danh khi làm việc trở lại vào mùa thu.

 Hiện tất cả các trường tiểu học trong KHCGG đều có mở lớp mẫu giáo sơ học. Đây là lớp học mở đầu trong chương trình mẫu giáo hai năm của học khu. Lớp sơ học áp dụng chương trình mẫu giáo cải biên phù hợp với độ tuổi và sự phát triển trí não của trẻ. Hàng ngày, các em sẽ có nửa buổi học dành để thảo luận, tự học và thực hành theo từng nhóm nhỏ hay với cả nhóm. Chương trình mẫu giáo sơ học không bắt buộc. Tuy nhiên, học khu khuyến khích quý phụ huynh nên ghi danh cho con em nếu hội đủ điều kiện vì việc học thêm năm sơ học này sẽ xây dựng nền tảng vững chắc để học hành thành công ở trường.

Trong niên khoá 2018 - 2019 tới đây, học sinh ghi danh nhập học mẫu giáo phải tròn 5 tuổi tính đến ngày 1 tháng 9, 2018 hay trước đó. Trẻ có thể được nhận vào lớp mẫu giáo sơ học nếu ngày sinh của em trong khoảng từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 2 tháng 12 năm 2013. Không có trường hợp ngoại lệ nào cho điều kiện tuổi tác này. Tuy nhiên, nếu con em quý vị không đủ tuổi ghi danh vào lúc nhập học, thì khi con em lên 5 vào bất cứ lúc nào, quý vị có thể ghi danh cho em vào học lớp mẫu giáo hay mẫu giáo sơ học, tuỳ theo lớp nào phù hợp nhất cho em.

Để ghi danh nhập học mẫu giáo hay mẫu giáo sơ học cho con em, phụ huynh phải trình cho văn phòng trường một trong những giấy tờ sau đây để chứng minh ngày sanh của con em: bản  bản sao giấy khai sinh có thị thực, giấy chứng thực ngày sinh do phòng hộ tịch địa phương hay quận hạt cấp, giấy rửa tội có chứng thực hợp lệ, sổ thông hành, thị thực nhập cảnh hoặc tờ khai xác nhận tuổi của em do phụ huynh, người giám hộ, hay người trông nom lập nếu quý vị không có các loại giấy tờ kể trên.

Tất cả học sinh mới ghi danh vào Khu Học Chính Garden Grove đều cần phải xác minh địa chỉ cư trú. Có thể dùng một trong những giấy tờ sau để xác minh địa chỉ cư trú: giấy tờ của Sở Xã Hội hay cơ quan chính quyền cấp; giấy chủ quyền nhà; giấy tờ vay nợ mua nhà; hoá đơn thuế thổ trạch; giấy tờ thuê nhà; giấy khai thuế; hay hai trong các giấy tờ sau: giấy bảo hiểm xe; hoá đơn truyền hình cáp; bằng lái xe hay giấy căn cước do tiểu bang California cấp; hay một hoá đơn ga/điện/nước.

 Theo luật của Tiểu bang California, trước khi được chính thức nhập học, học sinh phải được chích ngừa: ban đỏ (rubeola), quai bị, sởi Đức (rubella) – viết tắt là MMR; bạch hầu, uốn ván, ho gà, - viết tắt là là DPT; sốt tê liệt (polio); Viêm gan B (Hepatitis B) và trái rạ (chicken pox hay varicella). Không cần phải chích ngừa trái rạ nếu có giấy xác nhận của bác sĩ là em đã miễn nhiễm. Quý vị có thể liên lạc với trường học để biết rõ những mũi chích ngừa cần thiết.

 Quý vị có thể đưa con em đến bác sĩ tư, các trạm y tế trực thuộc Sở Y Tế Hạt Orange  (714-834-4722.

 Luật tiểu bang California cũng quy định tất cả trẻ em phải được khám sức khoẻ tổng quát và thử nghiệm lao, nếu được yêu cầu trong vòng 18 tháng trước khi nhập học lớp 1. Quý vị nên sắp xếp với bác sĩ nhi khoa để con em có thể khám sức khoẻ tổng quát cùng lúc với thử nghiệm lao nếu được và chích ngừa những mũi còn thiếu. Ðể hội đủ điều kiện nhập học lớp một, phụ huynh không nên khám sức khoẻ tổng quát cho con em trước ngày 1 tháng 3 năm nay. Quý vị có thể lấy mẫu khám sức khoẻ tổng quát tại văn phòng trường.

 Cùng với điều kiện chích ngừa của tiểu bang, tất cả trẻ em mới vào học năm đầu tiên, hoặc lớp mẫu giáo hoặc lớp 1 trường công, đều phải được “khám răng miệng” trước ngày 31 tháng 5. Học sinh đã được khám răng trong vòng 12 tháng trước khi nhập học cũng hội đủ điều kiện. Việc khám răng, miệng phải do một nha sĩ và/hoặc một chuyên viên nha khoa có giấy phép hành nghề thực hiện.

 Văn phòng trường có “Giấy Khám/Miễn Khám Răng Miệng”. Phụ huynh hay nha sĩ phải điền mẫu này và nộp lại cho trường. Muốn biết thêm chi tiết về điều kiện này, quý vị hãy liên lạc với văn phòng trường.  

 Muốn biết con em đi học trường nào, quý vị có thể vào trang nhà của GGUSD: www.ggusd.us., sau đó bấm vào trang nối kết “Find-a-School”, hoặc đến hỏi tại bất cứ trường tiểu học trong GGUSD hoặc Văn Phòng Học Sinh Vụ số 714-663-6391. Tất cả học sinh mới nhập học cần phải xác nhận địa chỉ cư ngụ.