Tin Tức

GGUSD Names Elementary School Spelling Bee Champ - article thumnail image

Khu Học chính Garden Grove Trao Giải Thưởng Cuộc Thi Đánh Vần Cho Trường Tiểu Học Patton

Em Brandon Tran, học sinh lớp 6 Trường Tiểu Học Patton đã đoạt giải quán quân trong Kỳ Thi Đánh Vần Thường Niên Cấp Học Khu lần thứ 31 dành cho học sinh Tiểu Học vào ngày 21 tháng 2. Đây là lần thứ nhì em Brandon Tran đoạt giải quán quân vì năm ngoái…
NOTICE OF PUBLIC HEARING - article thumnail image

THÔNG CÁO VỀ VIỆC ĐIỀU TRẦN

THÔNG CÁO NÀY NHẰM LOAN BÁO việc Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove, Hạt Orange, tiểu bang California sẽ tổ chức một buổi điều trần liên quan đến Chi Phí Xây Cất vào ngày 5 tháng 3/2018. Bản Báo Cáo Giải Trình về Chi Phí Xây Cất sẽ được đưa…
GGUSD High School Students Get Behind-the-Scenes Lesson in City Government - article thumnail image

Các Học Sinh Trung Học Cấp II Thuộc KHCGG Học Hỏi Về Hoạt Động Thành Phố Trong Hậu Trường

Vào ngày 15 tháng 2, Khu Học Chính Garden Grove (KHCGG) và Thành Phố Garden Grove cùng phối hợp để tổ chức Ngày Thanh Niên Tham Gia Chính Quyền lần đầu tiên kể từ năm 1993. Hơn 60 học sinh đóng vai những viên chức chính quyền, kể cả sáu học sinh tron…
Pre-Enrollment for Full-Day Transitional Kindergarten and Full-Day Kindergarten Begins Wednesday, February 28 - article thumnail image

Bắt Đầu Từ Ngày Thứ Tư, 28 tháng 2, Khu Học Chính Garden Grove Sẽ Nhận Ghi Danh Sớm Lớp Mẫu Giáo Sơ Học Và Mẫu Giáo Nguyên Ngày

Kể từ ngày thứ tư, 28 tháng 2, Khu Học Chính Garden Grove (KHCGG) sẽ bắt đầu nhận ghi danh sớm lớp mẫu giáo sơ học và mẫu giáo cho niên học 2018-2019 bắt đầu vào mùa thu. Phụ huynh nên ghi danh trên trang mạng https://enroll.ggusd.us cho con em càng…
GGUSD Latinos Unidos Conference Empowers Student Leaders - article thumnail image

Buổi Hội Thảo Của Nhóm GGUSD ‘Latinos Unidos’ tiếp sức mạnh cho các huấn đạo học sinh

Trên 300 học sinh tiểu học, trung học cấp I và cấp II Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) tham gia buổi hội thảo lần thứ 5 thường niên do nhóm Latinos Unidos (LU) tổ chức vào ngày thứ bảy, tại Đại Học California State University, Fullerton. Buổi hội t…
Santiago High School Students Win First Place in County Contest - article thumnail image

Học Sinh Trường Trung Học Cấp II Santiago Đoạt Giải Nhất Trong Cuộc Thi Toàn Hạt

Hai em Mauricio Rey and Antonio Leana, học sinh trường Trung Học Cấp II Santiago, đã đoạt giải nhất trong cuộc thi về Kỹ Thuật Xe Hơi dành cho Học Sinh Trung Học Cấp II do Hiệp Hội Đại Lý Xe Hơi Hạt Orange (OCADA) tổ chức tại trụ sở Kia Motors of Ame…
Trang 1 / 1